08-09-2014

Od 100 djece, kažnjavanju izloženo čak 69

U Crnoj Gori 69 odsto djece mlađih od 14 godina izloženo je najmanje jednom obliku psihološkog ili fizičkog kažnjavanja, kazao je šef predstavništva UNICEF-a, Bendžamin Perks.

Od 100 djece, kažnjavanju izloženo čak 69 | Radio Televizija Budva

Rezultati ranije objavljenog Izvještaja o nasilju nad djecom predstavljeni su danas.

Izvještaj UNICEF-a pod nazivom "Skriveno a pred očima" sadrži do sada najveći broj sakupljenih podataka o nasilju nad djecom iz 190 država, uključujući i Crnu Goru.

Perks je kazao da je, prema analizi UNICEF-a, nasilje nad djecom prisutno svuda, upozoravajući da je ono mnogo rasprostranjenije i vidljivije nego što ljudi to prepoznaju.

„U Crnoj Gori 69 odsto djece uzrasta između jedne i 14 godina bili su predmet najmanje jednog oblika psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane roditelje ili neke druge odrasle osobe iz njihovog domaćinstva“, kazao je Perks.

On je rekao da je istraživanje pokazalo da jedna trećina građana Crne Gore zna dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi, dok skoro jedan od deset građana kaže da poznaje dijete ili odraslu osobu koja je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu.

Perks je upozorio da se svaki čin nasilja odražava na razvoj mozga djeteta i ugrožava njegove životne potencijale.

„Nasilje nad djecom ostavlja neizmjerne posljedice na cjelokupno društvo“, kazao je Perks.

On je poručio da nasilje nije neizbježno.

„Pred nama je moralni i imperativ ljudskih prava da odmah učinimo nešto da prekinemo ciklus nasilja nad djecom“, rekao je Perks.

Ministar rada i socijalnog staranja, Predrag Bošković, kazao je da taj resor ima dobru saradnju sa UNICEF-om u više projekata.

On je ocijenio da je nasilje nad djecom tema koja se u Crnoj Gori ne vidi i ne doživljava na način i u mjeri u kojoj bi trebalo.

Prema njegovim riječima, to nije pitanje kojim u državi treba da se bavi samo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, već svi partneri u dijalogu o pitanjima zaštite i ostvarivanja prava djece.

„Djeci se mora posvetiti posebna pažnja kako ne bi smo kasnije došli u situaciju da stvaramo društvo odraslih ljudi koji imaju probleme u ponašanju i koji ne daju društvu ono što bi mogli da su pravilno tretirani kroz svoje djetinjstvo“, poručio je Bošković.

Prema njegovim riječima, važno je razbiti stereotipe i pokazati da ono što do sada nije smatrano nasiljem ima posljedice po ponašanje djece.

Predsjednik skupštinskog Odbora za ljudska prava i slobode, Halil Duković, kazao je da je to tijelo u okviru svojih nadležnosti posvećeno promociji i zaštiti prava djeteta.

„Smatram da će rezultati istraživanja koje je UNICEF realizovao na globalnom nivou biti veoma značajni za definisanje daljih politika i preduzimanje konkretnih aktivnosti radi promocije i zaštite prava djeteta sa posebnim akcentom na zaštitu od bilo kog oblika nasilja“, kazao je Duković.