05-06-2020

Osiguravajuća Grupa Sava kupila NLB d.d.

Osiguravajuća Grupa Sava je postala stoprocentni vlasnik životnog osiguravajućeg društva NLB Vita d.d. pošto su ispunjeni svi uslovi u skladu sa kupoprodajnim ugovorom iz decembra prošle godine.NLB Vita je jedno od najvećih životnih osiguranja u Sloveniji. Akvizicija NLB Vita predstavlja važan korak za Osiguravajuću Grupu Sava u konsolidaciji svog položaja na slovenačkom tržištu životnih osiguranja.

Dugogodišnje partnerstvo u bankarskom osiguranju između NLB Vita i NLB banke nastaviće dalje da se razvija, jer banka ostaje primarni kanal prodaje.

Jačanje partnerstva sa bankama i razvoj kanala prodaje bankarskog osiguranja jedan je od najvažnijih strateških ciljeva Osiguravajuće Grupe Sava.

Sava osiguranje AD već 20 godina posluje na crnogorskom tržištu osiguranja, a poslednjih 11 posluje pod
okriljem Osiguravajuće Grupe Sava, iz Ljubljane.