05-10-2018

Otvoren javni poziv za poljoprivrednike

Na osnovu Odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede i Plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede za 2018. godinu, Sekretarijat za privredu opštine Budva objavljuje javni poziv za dodjelu podrške za proizvodnju i razvoj maslinarstva, podrške za proizvodnju i razvoj vinogradarstva, podrške unaprijeđenju pčelarstva, podrške u stočarskoj proizvodnji, podrške razvoju ribarstva i dodjelu podrške za unaprijeđenje lovstva za 2018. godinu.

Otvoren javni poziv za poljoprivrednike | Radio Televizija Budva

Sa sadržajem javnih poziva zainteresovani se mogu upoznati na zvaničnom web site-u opštine Budva www.budva.me i na Oglasnoj tabli Opštine.

Obrasce zahtjeva za dodjelu podrške za svaku pojedinačnu navedenu oblast poljoprivrede moguće je dobiti na šalteru Građanskog biroa u prizemlju zgrade na adresi Trg Sunca broj 3 ili preuzeti sa web site-a opštine Budva.

U obrascima Zahtjeva precizno je navedeno koju dokumentaciju treba priložiti uz ispunjen obrazac.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. oktobar 2018. godine. Prijave podnesene nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.