24-02-2020

Polaznici male škole medija "Iliroteka" posjetili Portal RTV Budva

Da su portali zamijenili štampane medije i da su jedan od najbržih sredstava protoka informacija potvrdila je i zainteresovanost za ovaj vid novinarskog poziva kod polaznika male škole novinarstva "Ilitoteka" koju vodi dramaturg Miloš Boreta, a koji su danas posjetili našu redakciju.

Polaznici male škole medija

Portal je sredstvo za informisanje koje je slobodno se može reći poslijednjih godina zamijenilo prisustvo štampanih medija. Brzina, spretnost, pouzdani izvori ali i neodređeno radno vrijeme samo su neke od odlika ovog vida novinarstva.Djeca su bila znatiželjna da saznaju što više o načinu funkcionisanja portala, a bilo je i zanimljivih pitanja od kojih bismo izdvojili: "Ako pogriješite jedno slovo da li vam se odbija od plate" i "Šta se desi kada se objavi lažna vijest"?

Polaznici male škole medija Iliroteka obišli su i redakciju Radio Budve kao i režiju, a u studiju su snimili i pjesmu po svom izboru.