12-12-2022

Poništeno rješenje o saglasnosti za Skočiđevojku, Radović: Krivične prijave protiv pomagača nelegalnih poslova

Upravni sud poništio je rješenje o saglasnosti bivšeg glavnog državnog arhitekte Mirka Žižića na idejno rješenje od 11. februara ove godine za izgradnju apart hotela sa depadansima bruto razvijene građevinske površine od 28.280,20 kvadrata, spratnosti podrum, dvije etaže suterena, prizemlje i osam spratova za centralni objekat i tri suterenske etaže, prizemlje i tri sprata za depadans na lokalitetu Skočiđevojka.


Foto: Printscreen/Portal RTV Budva

Takođe je poništeno rješenje za odbijanje ućešća stranke u postupku na idejno rješenje za izgradnju turističkog kompleksa na istom lokalitetu gdje je Žižić aminovao projekat kompanije KDP Promotion and investments limited, dio stranog društva iz Podgorice, za izgradnju turističkog kompleksa kategorije 5 zvjezdica na građevinskoj površine 80.419 kvadrata, spratnosti sedam etaža suterena, prizemlje i sedam spratova i vila sa prizemljem i jednim spratom za šta je tužbu podnijela MZ Reževići.

Zbog brojnih nepravilnosti i kršenja zakona u samim izdatim saglasnostima, iz ove mjesne zajednice, odakle su ukazivali državnim organima da se na lokalitetu Skočiđevojka planira izgradnja kompleksa kojim će se devastirati prostor, prekršiti zakon i planska dokumenta i nanijeti milionska šteta državi, ističu da su takvu odluku Suda očekivali.


Planirani izgled kompleksa, Foto: KDP Promotion and Investments Limited

"Podnijeli smo dvije tužbe Upravnom sudu za obje urbanističke parcele na kojim su planirane megalomanske izgradnje stanova za prodaju. To smo mi i dokazali na javnoj raspravi povodom procjene uticaja objekta na životnu sredinu. Tu smo dokazali da su oni predvidjeli u stvari stanove za prodaju, a ne luksuzni kompleks od pet zvjezdica. Jedan dio je planiran kao hotelski smještaj, dok su ostalo bili stanovi za tržište, i to ne luksuzni nego stanovi koji bi vjerovatno dok bi se sam objekat izgradio već bili prodati", kazao je za Polis predsjednik Savjeta Mjesne zajednice „Reževići“ Aleksandar Radović.

On je naglasio da su prepoznali da od takvog projekta država nema nikakve benefite.

"Niti u smislu komunalnija, niti u smislu poreza na dodatnu vrijednost, jer kroz taj sami sistem luksuznih objekata od pet zvjezdica bi se izbjeglo plaćanje i poreza na dodatnu vrijednost, što bi zajedno sa komunalijama iznosilo nekih 50 do 60 miliona eura", dodao je Radović.

Najavio je podnošenje krivičnih prijava protiv lica koja su protivno interesima građana pomagali nelegalne poslove.

"Sigurno ćemo podnijeti krivične prijave protiv velikog broja lica. Vi ste upoznati da je Upravni sud oborio obje saglasnosti glavnog državnog arhitekte, a za koje je stručna uputstva koja su pod velikim znakom pitanja donio bivši ministar Ratko Mitrović", kazao je Radović.

Radović ističe da zahvalnost duguju prije svega savjetu MZ Reževići, arhitektici Tamari Goliš koja je, kako je podvukao, najviše pomogla sa svojim stručnim iskustvom. Iskazao je zahvalnost i bivšem predsjedniku Skupštine opštine Budva Krstu Radoviću, novom gradonačelniku Milu Božoviću koji je, kako je rekao, obustavio sve dalje saglasnosti koje su se ticale samog projekta.

Predsjednik Opštine Budva Milo Božović je, podsjećamo, sredinom septembra tražio od ministarke ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ane Novaković Đurović da po službenoj dužnosti poništi rješenje glavnog državnog arhitetke Mirka Žižića kojim je aminovana gradnja na rtu Skočiđevojka. Na drugoj strani, iz inostrane kompanije su odbacivali prijave MZ Reževići i najavljivali da će ovim projektom biti ostvareni benefiti kako za lokalno stanovništvo, tako i državu.


M.S.