28-08-2020

Porodica Krapović: Svrha predstave obnavljanja već podnijete prijave data u izborne svrhe

Porodica Krapović uputila je reagovanje povodom jučerašnje izjave Stevana Džakovića, nezavisnog odbornika u SO Budva. Kako su saopštili, svrha predstave sa obnavljanjem već podnijete krivične prijave, prema njihovim riječima, data je u izborne svrhe.


Reagovanje prenosimo u cjelosti:

Kako udbaško-depeesovska mašinerija, koristeći moralni sunovrat jednog nesrećnog čovjeka ispunjenog nevjerovatnom i neobjašnjivom ličnom mržnjom, u poslednjim predizbornim trenucima neuspješno i trapavo pokušava da nas poveže sa njihovim ideologom i šefom njihove OKG kojeg se izgleda napokon tek sada odriču, zbog javnosti objavljujemo integralni tekst izjave koju smo dali na zahtjev ODT u Kotoru još 21.07. 2020. godine.

Kada se pogleda navedeni datum, više je nego jasno da je svrha današnje predstave sa obnavljanjem već podnijete krivične prijave, data u izborne svrhe. Tekst izjave glasi:

I Z J A V A

Data dana 21. 07. 2020. godine u OB Budva po zahtjevu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru.

Prije svega želimo da izjavimo da podržavamo nastojanje Tužilaštva da u potpunosti istraži i razjasni predmetni slučaj i da ćemo u tome u potpunosti saradjivati. Posebno zbog toga što se u dužem vremenskom periodu u izjavama pojedinih individua iz političkog miljea Budve, medijima, kao i po društvenim mrežama ovaj slučaj pominje u negativnom kontekstu. Iako smo u više navrata u sredstvima informisanja takve proizvoljne i nedobronamjerne navode demantovali, potrebno je na to staviti tačku od strane nadležne institucije kakva je Državno tužilaštvo.

Takođe smatramo da je naše pravo da znamo razlog zbog čega je Tužilaštvo reagovalo, da li samoinicijativno po službenoj dužnosti ili na osnovu prijave odredjene osobe ili više njih. Ovo zbog toga što smo mišljenja da je povod pokretanja ovog slučaja nakon 12 godina prevashodno političke prirode, pa i velikim dijelom u ličnoj ravni. Naime, kako je jedan član naše porodice (Dragan Krapović) aktivan kao opozicionar u političkom životu, ovdje je vrlo bitno naglasiti da on i njegova partija (Demokratska Crna Gora) nijesu, niti su mogli imati bilo kakve veze sa ovim slučajem, jer u vrijeme predmetnog dešavanja nijesu postojali i djelovali na političkoj sceni Budve i Crne Gore. Za bilo što vezano za ovaj predmet odgovorni smo mi dolje potpisani vlasnici zemlje, koju smo naslijedili od naših predaka i koju nastojimo zaštititi u okviru raspoloživih zakonskih mogućnosti.

Zbog jasnijeg utvrdjivanja uzroka, predlažemo Tužilaštvu da ispita kako i na koji način je 2008. godine otvorena nelegalna deponija zemlje i gradjevinskog otpada na brdu Košljun i na njoj napravljeno takodje nelegalno strelište za leteće mete, što je na više načina ugrozilo našu imovinu, ali i cijelo okolno područje i iniciralo našu reakciju. Odmah po saznanju za ovu devastaciju reagovali smo na način što smo na sve relevantne adrese u Opštini i Republici poslali dopise u kojima tražimo da se ove aktivnosti odmah zaustave, ne tražeći bilo kakvu naknadu (Prilog: prepiska sa opštinskim i državnim organima). Medjutim i pored naših upornih nastojanja i nalaza Komunalne inspekcije u Budvi, koji potvrdjuju naše navode, sa gore navedenim činjenjem na brdu Košljun se nastavilo i to sa povremenim prekidima traje do danas. Takodje strelište koje prema našim saznanjima ne zadovoljava zakonske uslove, se koristi i danas.

Na naše permanentno instistiranje tadašnji predsjednik Opštine pok. g-din Rajko Kuljača sazvao je sastanak (čijeg se datuma ne sjećamo) u svojoj kancelariji, na kojem su bili prisutni osim nas oštećenih, predsjednik Opštine, potpredsjednik Opštine, glavni administrator, predstavnici sekretarijata za pravnu zaštitu, predstavnik streljačkog kluba…oko desetak lica. Nakon razmotrene situacije, mi smo zatražili da budemo obeštećeni za uništenu imovinu . U eksplicitnoj formi najavili smo namjeru podnošenja krivične prijave protiv predsjednika Opštine kao odgovornog lica i sudske tužbe prema Opštini. Na tom sastanku nije ništa konkretno predlagano, niti je dogovoreno bilo kakvo rješenje.

Nakon toga nije bilo nikakvih kontakata sa predstavnicima Opštine, jer smo mi Opštinu tretirali kao državnu insituciju bez obzira na to ko u njoj u tom trenutku obavlja vlast i naša lična poznanstva sa pojedincima u toj vlasti. U skladu sa takvim stavom angažovali smo advokata g-dju Branku Vuksanović koja je u ime nas nastupala prema Opštini (Prilog: dopis advokata B.Vuksanović). Poslije izvjesnog vremena naš advokat nas je obavijestio o mogućnosti da putem razmjene za našu uništenu zemlju dobijemo adekvatnu parcelu kao obeštećenje. Konkretna ponuda zemlje u Tršljikovici u tom trenutku nije bila u našu korist. Naša zemlja je bila sastavni dio tzv. ,,Green Hospitality,, projekta zdravstveno-turističkog karaktera i kao takva označena u generalnom urbanističkom planu. U nacrtu je bila izrada Studije lokacije Mažići. Dakle, radilo se o zemlji koja se u tom trenutku može označiti kao urbanizovana. Za razliku od toga zemlja koja nam se nudila bila je tada neurbanizovana. Obije se nalaze u istoj KO Maine, na približno istoj nadmorskoj visini i udaljenosti od mora (a ne na njegovoj pjeni kako se bombastično piše!!) na padini brda, iste kulture-šuma 4 klase (Prilog: posjedovni listovi i fotografija ). Mada bi sudskim postupkom dobili možda i veću tržišnu nadoknadu, imajući iskustvo sa Opštinom u jednom prethodnom predmetu koji smo dobili tek nakon 6,5 godina suđenja, dali smo pristanak da bi se izbjegao dugi sudski postupak i prihvatili predloženu ponudu. Kasnije smo vidjeli da je predio Tršljikovice poslužio Opštini da na sličan način riješi sporove sa još desetak drugih pojedinaca, porodica i pravnih lica. Ovaj predlog iznijet na odlučivanje na Skupštini opštine Budva je maltene jednoglasno, sa samo jednim uzdržanim glasom prihvaćen. Ostalo je administrativno-tehnička procedura koju je prepostavljamo opštinska administracija sa svojom pravnom i drugim službama sprovela na adekvatan način.

I na kraju, zbog senzacionalističkog licitiranja sa više milionskim iznosima koji su dobijeni od navodne prodaje zemljišta, ističemo da je plac i dalje u našem vlasništvu i u stanju u kojem je dobijen, zarastao, nepristupačan, poslednji i na samoj granici DUP Bečići.

Izjavu dali:

Krapović dr Slobodan

Krapović G. Nikola

Napomena:Treći vlasnik Krapović Vladimira Nikola koji živi u Ukrajini u potpunosti je saglasan sa ovom izjavom.

Na kraju, nejasno nam je da nesrećnik koji je tvrdio da smo zemljišta prodali za 2 pa 3 miliona eura sada predlaže da nas opština obešteti. Zahvalni smo na tom predlogu i odmah ga prihvatamo ukoliko je sa tim saglasna druga strana. Više puta smo u medijima samo zbog javnosti davali objašnjenja u vezi ovoga. Sačekaćemo da nadležni organi obave svoj posao pa ćemo nakon toga preduzeti korake da se zaštitimo od nevjerovatnih nasrtaja ove već duže vremena instruirane osobe, koja je prije svega za žaljenje.