16-04-2023

Poziv za predaju zahtjeva za direktna plaćanja u akvakulturi i marikulturi

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pozvalo je zainteresovane uzgajivače školjki i slatkovodne ribe da do 30. septembra predaju zahtjeve za direktna plaćanja u marikulturi i akvakulturi.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Ministarstvo je pozive objavilo u cilju stimulisanja maksimalnog korišćenja raspoloživih proizvodnih kapaciteta uzgajališta školjki i slatkovodne akvakulture.

Pravo na podršku za direktna plaćanja u akvakulturi i marikulturi imaju preduzeća i preduzetnici koji imaju dozvolu za akvakulturu i marikulturu. Podršku je moguće ostvariti isključivo za proizvodnju ostvarenu na sopstvenom uzgajalištu.

Visina podrške se ostvaruje na osnovu površine uzgajališta navedene u dozvoli za akvakulturu i marikulturu i na osnovu ostvarene prosječne proizvodnje za posljednje dvije godine na način opisan u pozivima.

Pozivi su objavljeni na sajtu Ministarstva.

Zahjev za podršku se dostavlja Ministarstvu na obrascu koji se može preuzeti na sajtu ili u kancelariji broj 25 tog resora. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja preporučenom poštom na adresu Ministarstva.


(MINA Business)