09-06-2016

Privremeni objekti moraju raditi minimum pola godine

Plan objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u periodu 2016-2018. godine donio je niz novina. U cilju podsticanja produženja sezone, plan će uvesti novu dinamiku korišćenja privremenih objekata, koja podrazumijeva u pravilu obavljanje djelatnosti u periodu od minimum šest mjeseci.

Privremeni objekti moraju raditi minimum pola godine | Radio Televizija Budva

Privremeni objekti koji su postavljeni na primorju veoma su raznoliki po svom obliku, namjeni, primjenjenim materijalima, načinu postavljanja i korišćenja.

"Veliki broj postavljenih objekata se može okarakterisati kao "neprikladni” i to iz razloga nefunkcionalnosti za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, trgovine i sl. kao i zbog toga što vrlo često ometaju normalni pješački saobraćaj, vizure prema moru i ne uklapaju se u ambijent. Najveća negativna strana ovih objekata je upravo nizak nivo njihove materijalizacije, te su kao takvi u urbanističkom smislu vrlo negativan ambi jentalni činilac”, navodi se u pomenutom dokumentu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

U Ministarstvu priznaju da postojanje privremenih objekata nije odlika visokourbani zovane sredine, osim na vrlo rijetkim i zbog nekog razloga posebnim lokacijama.

"Stoga, dugoročni koncept razvoja područja morskog dobra mora podrazumjevati punu realizaciju urbanističkog uređenja van okvira Plana privremenih objekata, a u skladu sa usvojenim Državnim studijama lokacije (DSL). U tom slučaju će kriterijumi za postavljanje objekata biti isključivo urbanistički (estetsko-ambijental ni i funkcionalni), a ne više samo ekonomsko-socijalni, što je često slučaj prilikom planiranja novih lokacija privremenih objekata”, objašnjeno je u dokumentu.

Uvažavajući činjenicu da su za realizaciju usvojenih DSL neophodna značajna sredstva, ali i sagledavajući evidentne potrebe za sezonskim ugostiteljskim sadržajima u uskom pojasu morskog dobra, do konačne realizacije DSL, ovaj Plan privremenih objekata će omogućiti nastavak korišćenja ovog prostora, ali uz težnju da se znatno unaprijedi kvalitet privremenih objekata i ispita mogućnost njihove klasifikacije, tipizacije i unifikacije.

Prilikom izrade Plana Radna grupa se pridržavala sljedećih opštih smjernica i to da zbog postojeće opterećenosti kontaktnih gradskih zona velikim brojem sezonskih privremenih objekata u lokalnoj nadležnosti, u zonama morskog dobra po mogućnosti ograničiti postavljanje novih privremenih objekata, odnosno izbjegavati dalje zauzimanje šetališnih prostora sa privremenim sadržajima. Zatim, da na lokacijama u neposrednoj blizini hotela kategorije četiri ili pet zvjezdica ne treba predviđati postavljanje privremenih objekata koji svojim izgledom ili funkci onisanjem mogu ugroziti re prezentativnost i komfor visoke kategorije smještaja.

Takođe, svojim oblikom i materijalizacijom privremeni objekti treba da su u što većoj mjeri usklađeni sa ambijentom, da su jednostavni i nenametljivi i da su izvedeni profesionalno i od kvalitetnih materijala. Između ostalog, ovim Planom privremenih objekata je predloženo značajno redukovanje postojećih terasa ugostiteljskih objekata na dijelu sutomor skog šetališta, uklanjanje postojećih nadstrešnica, tendi, konstrukcija i slično na tom potezu.