30-07-2020

Prosječna zarada u junu 527 eura

Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu je, prema podacima Monstata, iznosila 527 eura, što je 1,7 odsto više u odnosu na maj.

Prosječna zarada u junu 527 eura | Radio Televizija Budva

Foto: Ilustracija

Prosječna neto zarada u junu je u bila 2,1 odsto viša u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Prosječna bruto zarada u junu iznosila je 787 EUR.

„Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj porasle 0,1 odsto, proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu porasle 1,6 odsto“, navodi se u saopštenju.

Iz Monstata su objasnili da je povećanje prosječne zarade uslovio jednokratan povraćaj odnosno isplata iznosa za koji je zarada bila umanjena u 2018. godini, shodno Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Prosječne zarade bez poreza i doprinosa u junu su, u odnosu na maj, porasle u sektorima državna uprava i odbrana 6,1 odsto, obrazovanje 4,9 odsto, građevinarstvo 2,3 odsto, umjetnost zabava i rekreacija dva odsto, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1,6 odsto, saobraćaj i skladištenje jedan odsto, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, zatim stručne, naučne i tehničke djelatnosti i usluge smještaja i ishrane po 0,9 odsto, trgovina na veliko i malo 0,8 odsto, poslovanje sa nekretninama 0,6 odsto, vađenje ruda i kamena 0,3 odsto.

Pad je zabilježen u sektorima ostale uslužne djelatnosti 4,2 odsto, finansijske i djelatnosti osiguranja 3,9 odsto, snabdijevanje električnom energijom 2,2 odsto, informisanje i komunikacije 1,1 odsto, snabdijevanje vodom i upravljanje otpadom jedan odsto, zdravstena i socijalna zaštita 0,3 odsto i prerađivačka industrija 0,2 odsto