27-01-2023

Raspisan konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija

Ministarstvo sporta i mladih raspisalo je danas javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2023. godini.

Raspisan konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija | Radio Televizija Budva

(foto: Ministarstvo sporta i mladih)

Pravo učešća na javnom konkursu imaju Crnogorski olimpijski komitet (COK), Paraolimpijski komitet (POK) i nacionalni sportski savezi sportova koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara.

Mogućnost da konkurišu imaće i sportovi koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Prema konkursu, neophodno je dostaviti popunjen obrazac prijave, program sportske organizacije za 2023. godinu, potvrde organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti i uprave nadležnog za poreze da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza.

Nacionalni savezi su dužni da dostave i potvrdu iz Centralne banke Crne Gore da sportskoj organizaciji nijesu blokirani računi, kao i izjavu predsjednika sportske organizacije o istinitosti podataka navedenih u prijavi za Konkurs, koja se nalazi u prilogu teksta Konkursa.

Prijave na konkurs dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, ili poštom, zaključno sa 13. februarom 2023. godine.

Najavljeno je da će ministarstvo ukoliko prijava na konkurs bude nepotpuna ili nije dostavljena potrebna dokumentacija, o tome obavijestiti podnosioca prijave i ostaviti mu rok od tri dana za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

"Ukoliko podnosilac prijave u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo će odbiti prijavu", saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da Komisija, u roku od 20 dana od dana prijema potpunih prijava sačinjava i Ministarstvu dostavlja izvještaj o procjeni programa, sa predlogom visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji za sprovođenje programa.

"Na osnovu izvještaja, Ministarstvo donosi odluku o dodjeli sredstava sportskim organizacijama, u roku od deset dana od dana prijema izvještaja od Komisije", saopšteno je iz Ministarstva sporta i mladih.

Odluka o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija objavljuje se na internet stranici Ministarstva i na portalu e-uprave.

"Sportska organizacija kojoj odlukom budu dodijeljena sredstva za sprovođenje programa, potpisuje ugovor sa Ministarstvom sporta i mladih kojim se preciziraju međusobna prava i obaveze", piše u Konkursu.