23-07-2015

Raspodjela sredstava nevladinim organizacijama za 2015. godinu

Komsija za dodjelu sredstava za nevladinim organizacijama izvršila je otvaranje i vrijednovanje pristiglih projekata/programa 35 nevladinih organizacija i donijela Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2015. godinu.

Raspodjela sredstava nevladinim organizacijama za 2015. godinu | Radio Televizija Budva

Javnim konkursom br: 001- 1927/1 od 26. 05. 2015. godine su predviđeni uslovi za predlaganje projekata od strane nevladinih organizacija koje su registrovane u Crnoj Gori, sa sjedištem u Budvi, a za podršku projektima nevladinih organizacija (60% od planiranih 70.000 EUR) i programima nevladinih organizacija sa posebnim statusom (40% od od planiranih 70.000 EUR) predmetne budžetske pozicije), koji se u potpunosti realizuju na teritoriji opštine Budva. Javni konkurs je trajao do 25.06. 2015. godine.

Nevladine organizacije sa posebnim statusom:

1. NVO « Udruženje penzionera Budve »
Ovlašćeno lice: Jovan Stanišić,
Naziv projekta : «Nabavka rashladne vitrine za kolače»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1350,00 EUR;

2. NVO « Organizacija žena Budve»
Ovlašćeno lice: Medigović Irena,
Naziv projekta: «Ženska paštrovska nošnja, od škrinje do modne revije»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.700,00 EUR;

3. NVO « Feštađuni»
Ovlašćeno lice: Marija Pjerotić,
Naziv projekta: «Budvanske vile-nimfe»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 5.000,00 EUR;

4. NVO « Harmonija »
Ovlašćeno lice: Mirjana Pajović,
Naziv projekta: „Promocija novog CD-a i 7 tv spotova“
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.100,00 EUR;

5. NVO « Gradska muzika »
Ovlašćeno lice: Jerolim Dragičević,
Naziv projekta: „Afirmacija kulturnog potencijala i identiteta Budve kroz njegovanje muzičke tradicije grada“,
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 4.000,00 EUR;

Ostale NVO (nemaju status prioritetnih)

6. NVO «Paštrovska lovačka organizacija»
Ovlašćeno lice: Krsto Radović,
Naziv projekta: „Studija o razvoju lovnog turizma na budvanskoj rivijeri“
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.400,00 EUR;

7. NVO « Lovačka organizacija Primorje »
Ovlašćeno lice: Predrag Zec
Naziv projekta: « Organizovanje II Međunarodne izložbe pasa svih rasa, CASIB BUDVA 2016 »
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 3. 000,00 EUR;

8. NVO « Civilni centar Crne Gore Budva »
Ovlašćeno lice: Jovan Mitrović;
Naziv projekta: „Edukativna kampanja protiv droge“
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 450,00 EUR;

9. NVO «Udruženje za afirmaciju i razvoj stvaralaštva, kulturnih potencijala i tradicije“Talija-MNE“, Budva»
Ovlašćeno lice: Jelena Kuljača,
Naziv projekta: „Dječija zaštita, briga o djeci i mladima-afirmacija i promocija obrazovnih potencijala“
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.650,00 EUR;

10. NVO «Dramski studio Budva»
Ovlašćeno lice: Radmila Knežević,
Naziv projekta: „Festival književnosti za djecu –Male morske pjesme i priče“
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.000,00 EUR;

11. NVO «AGORA»
Ovlašćeno lice: Novak Govedarica,
Naziv projekta: „Ideja, kreacija, energija, akcija“,
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2. 200,00 EUR;

12. NVO « Buljarica art »
Ovlašćeno lice:Dragan Mijač,
Naziv projekta: « Likovna kolonija -Bulajrica art 2015 »
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2. 800,00 EUR;

13. NVO « ZA DRUGA »
Ovlašćeno lice: Đorđe V. Gregović,
Naziv projekta: «Književna kolonija –BLIZIKUĆE »
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2505,00 EUR;

14. NVO „Paštrovsko istorijsko društvo“
Ovlašćeno lice: Stevo Davidović,
Naziv projekta: HERITAGE BUDVA
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 700,00 EUR

15. NVO Kulturni centar « Stara Budva »
Ovlašćeno lice: Marko Vujović,
Naziv projekta: « Nabavka nošnje za pionirski sastav i učešće na festivalu”»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 4.000,00 EUR

16. NVO «INFOMONT»
Ovlašćeno lice: Boro Milović,
Naziv projekta: „Budva grad kulture-2014“
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.500,00 EUR

17. NVO «Književni klub „Stefan Mitrov Ljubiša“ »
Ovlašćeno lice: Mišo Gaćinović,
Naziv projekta: „MLADI I STARI KNJIŽVNI UMJETNICI“,
Odobreni finansijski iznos sredstava: 1.500,00 EUR;

18. NVO „Budvanski kulturni identitet“
Ovlašćeno lice: Vlado Duletić,
Naziv projekta: „Zaštita kulturna i turistička valorizacija istorijskog lokaliteta na brdu Đurđevac iznad Budve“
Odobreni finansijski iznos sredstava: 2.100,00 EUR,

19. NVO « GREEN.ME“ »
Ovlašćeno lice: Jasna Vukićević,
Naziv projekta: «Povećanje kapaciteta i transparentnosti mjesnih zajednica u opštini Budva»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.015,00 EUR;

20. NVO «Društvo za razvoj ekologije»
Ovlašćeno lice: Vanesa Budimić-Vuković,
Naziv projekta: « Petrovac, pluća Budve»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.850,00 EUR;

21. NVO „GRADENIGO“
Ovlašćeno lice: Nenad Jovović;
Naziv projekta: „Mladi i zeleni“-Young and Green“
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.555,80 EUR;

22. NVO « Udruženje maslinara Budve“Maslinada“ »
Ovlašćeno lice: Zoran Miković,
Naziv projekta: „Maslinada 2015“
Odobrena finansijska sredstva: 2.200,00 EUR;

23. NVO “ZNAKOVI”
Ovlašćeno lice: Mirjanka Jović;
Naziv projekta: „Sam u snu svome“
Odobrena finansijska sredstva: 1790,00 EUR

24. NVO „ARS NOVA“
Ovlašćeno lice: Ninoslava Zlatković;
Naziv projekta: „Seminar“
Odobrena finansijska sredstva: 950,00 EUR

25. NVO «Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ Budva»,
Ovlašćeno lice: Nataša Anastasov,
Naziv projekta: „Pužići kreću dalje“
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 3.930,00 EUR;

26. NVO «Ekološko društvo-Budva»
Ovlašćeno lice: Miodrag Vugdelić,
Naziv projekta: « Monitoring ekološkog stanja mora i plaža na budvanskoj rivijeri i mjere za njihovo očuvanje i revitalizaciju” »
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 920,00 EUR.

Iznos od 70.000,00 EUR koji je planiran Budžetom, nije raspodijeljen u cijelosti. Raspodijeljeno je 56.145,80 EUR. Sredstva u iznosu od 13.854,20 od EUR – ostatak će biti predmet raspodijele shodno Odluci Predsjednika Opštine.