02-04-2019

Sjutra u Akademiji znanja - NTC radionica za djecu i roditelje

U amfiteatru Akademije znanja u Budvi, u srijedu, 3. aprila sa početkom od 18 h biće realizovana radionica za djecu i roditelje u organizaciji privatnih predškolskih ustanova „Vini Pu“ iz Budve i "Osmijeh" iz Kotora, koji su jedni od centara primjene NTC programa u svakodnevnom radu sa djecom.

Sjutra u Akademiji znanja - NTC radionica za djecu i roditelje | Radio Televizija Budva

NTC sistem učenja je specijalizovani program za edukaciju dece u vrtićima i školama, roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primijene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa djecom.

Edukacija vaspitača, nastavnika i roditelja vrši se na seminarima, predavanjima i radionicama, gdje se obrađuju teme o razvoju sposobnosti za učenje, o značaju rane stimulacije za motoričke i kognitivne sposobnosti, praktične aktivnosti tokom kojih učesnici ovladavaju NTC tehnikama.

NTC program je nastao kao rezultat dugogodišnjih istraživanja u oblasti razvoja kreativnog učenja i razmišljanja. NTC sistem učenja se primenjuje po gradovima u cijeloj Srbiji, ali takođe i po držvama u regionu (Makedonija, Crna Gora, BiH, Hrvatska i Slovenija), kao i u 17 država Evrope. Akreditovan je odukom Ministarstva za obrazovanje u 7 država (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Češka, Crna Gora, Makedonija I BiH), a primjenjuje se u još 10 država uz saradnju obrazovnih institucija (Italija, Grčka, Švedska, Island, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Švajcarska, Slovačka i Poljska).

Osnovu NTC programa predstavljaju savremena naučna otkrića iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja djece.

Igra je ključni faktor programa, jer predstavlja intrinzičnu motivaciju za dijete. NTC program karakterišu tri faze sprovođenja. Značajni elementi prve faze su evolutivno podržavajuće aktivnosti koje podrazumijevaju kompleksne motoričke aktivnosti poput fine motorike, dinamičke akomodacije oka,
rotacije, ravnoteže, kretanja.

Drugu fazu NTC programa karakterišu misaone klasifikacije, misaone serijacije i asocijacije. Treća faza predstavlja rad na razvoju divergentnog i konvergentnog mišljenja, kao i funkcionalnog znanja. Ove tri faze NTC programa obuhvataju senzomotorički i kognitivni razvoj djeteta.

NTC radionice su osmišljene od strane autora NTC programa (Ranko Rajović i Uroš Petrović). Radionice sprovode članovi NTC tima (učitelji, vaspitači, stručni saradnici), a autori vrše superviziju i povremeno prisustvuju radionicama. U organizaciju su pored NTC agencije uključena lokalna društva učitelja i regionalni centri za stručno usavršavanje i osnovne škole.