09-08-2020

SNP CG: Zašto u ovom paketu pomoći nije bilo mjesta i za lica sa invaliditetom

Iz SNP su pitali Vladu zašto u ovom paketu nije bilo mjesta i za lica sa invaliditetom i osobe sa smetnjama u razvoju kada se zna da i oni čine jednu od najranjivijih kategorija stanovništva u Crnoj Gori.

SNP CG: Zašto u ovom paketu pomoći nije bilo mjesta i za lica sa invaliditetom | Radio Televizija Budva

Saopštenje prenosimo integralno.

"Jedna od preporuka u okviru dugo čekanog trećeg paketa socio-ekonomskih mjera Vlade Crne Gore odnosi se na finansijsku podršku ranjivim kategorijama stanovništva u cilju umanjenja negativnih efekata epidemije korona virusa. To podrazumijeva davanje jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 200 eura porodicama korisnika materijalnog obezbjeđenja i korisnika materijalnog obezbjeđenja boraca.

Socijalistička narodna partija Crne Gore pita Vladu zašto u ovom paketu nije bilo mjesta i za lica sa invaliditetom i osobe sa smetnjama u razvoju kada se zna da i oni čine jednu od najranjivijih kategorija stanovništva u Crnoj Gori?

Pandemija korona virusa je pogodila svakog čovjeka u našoj zemlji, ali građani koji imaju neku vrstu invaliditeta su naročito ugroženi i zaslužuju da budu tretirani na pravi način. Ipak, od vlasti koja je htjela roditeljima djece sa smetnjama u razvoju da ukine pravo na odlazak u penziju nakon dvadeset godina radnog staža, ništa bolji odnos se ne može ni očekivati.

SNP CG zahtijeva od Vlade da preispita ovu odluku i da pronađe način da i pomenute kategorije stanovništva obuhvati mjerama pomoći jer samo tako se princip socijalne pravde može potvrditi i u praksi".