26-04-2016

Sve spremno za početak turističke sezone

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ove godine od izdavanja kupališta prihodovaće 6,4 miliona eura od čega je polovina namijenjena primorskim opštinama. Novina je što će ugovori koji se potpisuju sa ovim preduzećem imati poseban pravilnik o lakšim i težim povredama kada je korišćenje zone morskog dobra u pitanju.

Sve spremno za početak turističke sezone | Radio Televizija Budva

Sve je spremno za realizaciju kvalitetne turističke sezone poruka je sa današnjeg seminara na temu „Organizacija kupališta u 2016. godini“.

Seminaru koji je organizovalo javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom prisustvovali su predstavnici resornog ministarstva, sekretarijata primorskih opština, uprave za inspekcijske poslove, lučke kapetanije te predstavnici Crvenog Krsta Crne Gore, NVO Ekom, i centra za istraživanje i studije turizma.Istovremno nadležni sekretarijati izdavaće dozvole za rad kako bi svi datumi bili ispoštovani.

Novina je što će ugovori koji se potpisuju sa ovim preduzećem imati poseban pravilnik o lakšim i težim povredama kad je korišćenje zone morskog dobra u pitanju.

Ove godine Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od izdavanja kupališta prihodovaće 6,4 miliona eura od čega polovina ide primorskim opštinama.

Uzevši u obzir da se ove godine očekuje rekordna posjećenost turista Crnoj Gori, Jelušić je kazao da ništa ne smije biti prepušteno slučaju te da se svakom segmentu temeljno pristupa.

Opširniji prilog pogledajte OVDJE