29-08-2019

Svečani prijem prvaka u budvanskim osnovnim školama

Svečani prijem prvaka i predaja kompleta udžbenika, biće organizovani u ponedjeljak, 2. septembra, u sve tri osnovne škole u Budvi.

Svečani prijem prvaka u budvanskim osnovnim školama | Radio Televizija Budva

JU OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša“

Svečani prijem prvaka održaće se sa početkom u 11 sati u Svečanoj sali škole, dok ostali učenici treba da budu u školi u 8 sati.

Nastava za učenike I, II, III, IV, VI, VII, VIII i IX razreda, ove školske godine, odvijaće se u prvoj smjeni sa početkom u 8 sati, a za učenike V razreda u međusmjeni sa početkom u 11.35 h.

JU OŠ "Druga osnovna škola"

Za prvake JU OŠ „Druga osnovna škola“ svečani prijem će se održati sa početkom u 10 sati. Učenici od V do IX razreda treba da se jave svojim razrednim starješinama u 8 sati, a učenici od II do IV razreda u 9 sati.

JU OŠ "Mirko Srzentić"

Svečani prijem prvaka, biće organizovan sa početkom 8 sati, kada treba da dođu i učenici ostalih razreda.

Nastava će se i ove godine za sve učenike odvijati u prvoj smjeni od 8 sati.