23-02-2015

Svjetski dan turističkih vodiča

Danas je u Budvi svečano proslavljen Svjetski dan vodiča koji 21. februara svake godine proslavlja Svjetska federacija asocijacija turističkih vodiča. Ova međunarodna organizacija na današnji dan poziva sve lokalne asocijacije i udruženja turističkih vodiča da na inovativne i edukativne načine proslavljanjem Dana vodiča skrenu pažnju na izuzetan značaj ovog zanimanja za zadovoljstvo gostiju i uspješnost destinacijskog poslovanja.

Svjetski dan turističkih vodiča | Radio Televizija Budva

U Crnoj Gori proslavu ovog dana organizovali su zajedno Fakultet za biznis i turizam Budva i Asocijacija turističkih vodiča Budve.

Asocijacija turističkih vodiča Budve organizovala je besplatan obilazak lokaliteta Budva namijenjen prije svega studentima Fakulteta i polaznicima nove generacije obuke za turističke vodiče, ali i drugim zainteresovanim, koji je počeo danasu 10h na kružnom toku ispred Starog grada.

Za studente Fakulteta, kao i za polaznike nove generacije turističkih vodiča, to je bila jedinstvena prilika da vide kako izgleda rad interesantnog i zahtjevnog zanimanja turističkih vodiča, ali i da se upoznaju sa motivima svoje destinacije obilazeći lokalitete antičke Budve, rimski žrtvenik, Pjacetu Urbanu, Spomen dom „Stjepan Mitrov Ljubiša“, Arheološki muzej i brojne druge...

Fakultet za biznis i turizam Budvaorganizovao je tribinu otvorenu za javnost pod nazivom “Važnost i položaj turističkih vodiča u Crnoj Gori“ koja je počela danas u 12h u zgradi „Akademije znanja“.

Prisutne je pozdravila doc. dr Ana Tripković Marković, Prodekan na Fakultetu za biznis i turizam, istakavši da je čast biti jedna od dvije licencirane ustanove za obuku turističkih vodiča, te da se na tom Fakultetu obučava četvrta generacija turističkih vodiča po novom zvaničnom programu koji je usklađen sa direktivama Evropske Unije.

Nakon toga obratio se doajen vodičke službe u Crnoj Gori, g. Miro Đukanović, koji je istakao važnost zanimanja turističkog vodiča koji treba da zadovolji „intelektualne potrebe“ gosta. G. Đukanović govorio je o brojnim izazovima, dobrim i lošim stranama ovog zanimanjima istakavši potrebu da se ova oblast u Crnoj Gori dodatno uredi. Svoje izlaganje obojio je brojnim primjerima iz svoje dugogodišnje prakse što je bilo posebno inspirativno za nove generacije polaznika. Na brojna pitanja g. Đukanović je rado odgovarao, analizirajući između ostalog i brojne situacije i iznenađenja u kojima se turistički vodiči mogu naći.

Predsjednik Asocijacije turističkih vodiča Budve, g. Dragan Boričić, govorio je o mnogobrojnim narednim aktivnostima njihovog udruženja istakavši važnost istrajnosti i jedinstva u toku čitavog procesa.

Dekan Fakulteta za biznis i turizam Budva, prof. dr Rade Ratković, predstavio je javno važeći program obuke za vodiče koji sadrži čak 17 predmeta koncipiranih u tri dijela: opštem, posebnom i praktičnom, istakavši važnost konstantog usavršavanja i obrazovanja u oblasti turističkog vođenja.

Pored studenata fakulteta, polaznika nove generacije obuke za turističke vodiče, turističkih vodiča i članova asocijacije turističkih vodiča, tribini su prisustvovali i predstavnici „Akademije znanja“ Budva, profesori Fakulteta za biznis i turizam Budva ali i brojni zainteresovani predstavnici javnosti.

Javna tribina završena je svečanim prijemom nove generacije polaznika licencirane obuke za turističkog vodiča koja se sa uspjehom na Fakultetu za biznis i turizam Budva organizuje već četiri godine za redom.