05-09-2019

Turistička inspekcija Opštine Budva obavila preko 10 hiljada kontrola u sezoni

Naplata boravišne takse u ovoj godini je povećana u odnosu na prošlu godinu, kao i broj evidentiranih ležajeva na budvanskoj obali.

Turistička inspekcija Opštine Budva  obavila preko 10 hiljada kontrola u sezoni | Radio Televizija Budva

Njih je kontrolisala turistička inspekcija Opštine Budva koja je za nepuna tri mjeseca obavila oko 10.000 kontrola i izdala 23 prekršajna naloga u iznosu od 4.600 eura.

Opština Budva ima oko 15.400 stambenih jednica, odnosno oko 62.000 uslovnih ležajeva za koje se plaća turistička taksa.

Opširnije u TV prilogu Tanje Mandić: