20-10-2015

U Akademiji znanja počeo dvodnevni seminar - „Javno zastupanje i lobiranje“

U organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija /CRNVO/ danas je u Akademiji znanja počeo dvodnevni seminar „Javno zastupanje i lobiranje“ za predstavnike budvanskog NVO sektora.

U Akademiji znanja počeo dvodnevni seminar - „Javno zastupanje i lobiranje“ | Radio Televizija Budva

Iako je tema aktuelna i trening prilagođen polaznicima po pitanju osmišljavanja i realizovanja akcionih planova za zastupanje i lobiranje kod rješavanja ključnih problema u svojoj zajednici, odziv predstavnika budvanskih nevladinih organizacija je bio loš.

Više o temi seminara - treninga koji se završava sjutra veče, Branka Čvorović je razgovarala za koordinatorkom Lidijom Knežević.