28-01-2023

U decembru potrošeno 23% struje više nego mjesec ranije

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u decembru preuzeli ukupno 274.940.334 kWh električne energije, što je oko 23 odsto više u odnosu na novembarsku potrošnju i na nivou energije preuzete tokom istog perioda prethodne godine, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).


Foto: Pixabay

Najviše električne energije, kako su naveli, oko 38 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada, Tuzi, Zete i Cetinja (Region 2).

"Očitano je ukupno 404.784 brojila, ili 94 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni). Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto", saopšteno je iz CEDIS-a.

Ekipe Sektora za održavanje su, kako navode, u decembru na 10/0,4 kV nivou realizovale 2.118 intervencije na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata (10/0,4 kV) iznosila je oko 193 hiljade eura.

Na distributivnu mrežu je u decembru priključeno 1170 novih korisnika.

Iz CEDIS-a navode da se prethodnog mjeseca intenzivno radilo na stvaranju preduslova za izgradnju 1,8 miliona eura vrijedne trafostanice 35/10 kV "Bigova".

"S tim u vezi potpisan je ugovor sa projektantom za uklapanje u 10kV mrežu i donijeta Odluka o izboru najpovoljnije ponude za reviziju uklapanja u 10kV mrežu. Na nivou sekundarne mreže završeni su radovi na ugradnji reklozera na tri 10 kV dalekovoda u kolašinskoj opštini ('Gornja Morača', 'Rovca' i 'Skrbuša') za koje je izdvojeno oko 250 hiljada eura. Takođe završeni su oko 140 hiljada eura vrijedni radovi na izgradnji dvije trafostanice u Podgorici, naponskog nivoa 10/0,4 kV ('Brijeg Morače 1' i 'Br. 2 (nova) - prema DUP-u 'Konik – Stari Aerodrom – faze III'). Tokom decembra završena je i 85 hiljada eura vrijedna rekonstrukcija niskonaponske mreže (STS 10/0,4 kV "Zenica") u Pljevljima. Djelimično su i završeni radovi na izgradnji 10 kV kablovskog voda 'TS Ševari I - TS Ševari II - TS Emisioni centar'. Za ovu investiciju je planiran iznos od 115 hiljada eura", navodi se u saopštenju.

Iz CEDIS-a navode i da je tokom decembra na području Crne Gore ugrađeno 44 novih, elektronskih brojila.

"Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 340 hiljada, čime je pokriveno oko 79 odsto konzuma", kazali su iz CEDIS-a čija je osnovna djelatnost distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže.

U saopštenju se navodi i da CEDIS distribuira električnu energiju za oko 434 hiljada korisnika na području Crne Gore.

(RTCG)