16-02-2019

U planu ukidanje štampanja laboratorijskih nalaza

Fond za zdravstveno osiguranje počeo je projekat uvođenja laboratorijskog informacionog sistema i u opštim bolnicama, kako bi pacijenti mogli nalaze da pogledaju putem interneta na portalu za elektronsko zakazivanje www.ezdravlje.me ili aplikacije koju su instalirali na mobilnom telefonu.

U planu ukidanje štampanja laboratorijskih nalaza | Radio Televizija Budva

Direktor Fonda Sead Čirgić naveo je i da je u planu ukidanje štampanja laboratorijskih nalaza kada to nije neophodno, što će, prema njegovim riječima, rezultirati smanjenjem troškova, piše Pobjeda.

„Nakon uvođenja laboratorijsko-informacionog sistema i na sekundarnom nivou, slijede dalji benefiti i unaprjeđenja, u smislu umrežavanja i razmjene elektronskih nalaza i rezultata analiza među ustanovama na različitim nivoima zdravstvene zaštite - među izabranim doktorima i specijalistima, neće biti ponavljanja ili dupliranja istih analiza u okviru laboratorijske dijagnostike“, kazao je Čirgić.

Građani za sada mogu da provjere laboratorijske nalaze koje urade u domovima zdravlja u svim opštinama, od petka i u Herceg Novom.

„Uvođenjem laboratorijsko-informacionog sistema na sekundarnom nivou, pored svih opštih bolnica ujedno će biti pokriveni i preostali domovi zdravlja koji laboratorijsku dijagnostiku obavljaju u okviru bolničkih laboratorija - Cetinje, Bar, Kotor, Nikšić, Pljevlja, Bijelo Polje i Berane“, pojasnio je Čirgić.

On je rekao da je taj sistem glavne prednosti donio pacijentima i ljekarima.

„Prednost je i elektronski i automatski prenos nalaza iz laboratorije do izabranog doktora, njihovo smještanje u elektronski karton pacijenta, arhiviranje, praćenje i upoređivanje određenih parametara, što sve doprinosi lakšoj, bržoj i efikasnijoj ukupnoj dijagnostici i liječenju pacijenata“, naveo je Čirgić.

Kako bi pristupili portalu „Ezdravlje“, osiguranici prvo treba da se obrate izabranom doktoru da bi dobili odgovarajući PIN kod.

Prijava se obavlja ukucavanjem broja zdravstvene knjižice i PIN koda. Oni se pamte i pacijenti neće morati da ih ponovo ukucavaju.