26-02-2018

U toku priprema Nacrta odluke za privremene lokacije

Sekretarijat za zaštitu imovine uputio je Javni poziv za dostavu predloga, interesa i stavova u vezi pripreme Nacrta Odluke o utvrđivanju kriterijuma za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa u Starom gradu i ispred poslovnih objekata privatnih lica.

U toku priprema Nacrta odluke za privremene lokacije | Radio Televizija Budva

Iz tog Sekretarijata su pozvali građane, pravna lica i preduzetnike, mjesne zajednice, organe lokalne uprave i javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, državne organe, službe i preduzeća, nevladine organizacije, kao i sve zainteresovane subjekte da dostave predloge, interese i stavove u vezi pripreme Nacrta Odluke o utvrđivanju kriterijuma za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa u Starom gradu i ispred poslovnih objekata privatnih lica.

U skladu s odredbama Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, koje se odnose na oblike i mehanizme učešća u postupku prethodnog konsultovanja, Sekretarijat za zaštitu imovine, obavještava sve zainteresovane subjekte da svoje predloge, stavove i interese mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte na adresu: Sekretarijat za zaštitu imovine, Trg sunca br. 3; putem e-mail adrese: [email protected] ili u neposrednoj komunikaciji sa sekretarom Sekretarijata svakog radnog dana u vremenu od 13h do 14h, za vrijeme trajanja perioda prethodnog konsultovanja od 26.02.2018 do 07.03.2018. godine.

Sekretarijat za zaštitu imovine dužan je da obradi sve podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o istom, koji će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me i to najkasnije 14. marta 2018. godine.

Kako se navodi u saopštenju Sekretarijata, nakon sprovedenog postupka prethodnog konsultovanja i sačinjavanja Izvještaja, Sekretarijat za zaštitu imovine će pripremiti Nacrt Odluke o utvrđivanju kriterijuma za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa u Starom gradu i ispred poslovnih objekata privatnih lica, koji će biti upućen na javnu raspravu.