19-01-2021

Unapređenje zaštite i zdravlja na radu na mapi prioriteta Ministarstva

Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, saopštio je da je iznenađen da, i pored postojanja dobrih zakonskih rješenja, mnoge važne aktivnosti koje se tiču stvaranja adekvatnih uslova za rad nijesu do sada u dovoljnoj mjeri implementirane i razvijane.

Unapređenje zaštite i zdravlja na radu na mapi prioriteta Ministarstva | Radio Televizija Budva

On je na sastanku sa predstavnicima Udruženja zaštite na radu Crne Gore, poručio da će ta tema sigurno biti na mapi njegovih prioriteta u budućem radu kao rezultat zajedničkog djelovanja Ministarstva ekonomskog razvoja i svih subjekata nadležnih za zaštitu i zdravlje na radu.

Na sastanku je, kako je saopšteno iz Ministarstva, ocijenjeno da bi saradnju Ministarstva i Udruženja zaštite na radu, koja će se zasnivati na principima socijalnog dijaloga na svim nivoima, trebalo unaprijediti.

Predstavnici Udruženja upoznali su Milatovića sa dosadašnjim radom i brojnim izazovima sa kojima se suočavaju u svom poslovanju, poput nepotpune implementacije zakonskih propisa kod poslodavaca, nedovoljne svijesti i zaposlenih i poslodavaca o ovoj oblasti i činjenice da zaštita i zdravlje na radu nijesu još uvršteni u obrazovni sistem Crne Gore kao poseban predmet.

U vezi sa tim temama, Udruženje je ukratko predstavilo Predlog programskih ciljeva u oblasti zaštite i zdravlja na radu koja će biti predmet posebne pažnje Ministarstva ekonomskog razvoja u narednom periodu.