05-10-2015

Uništen inventar JU „Muzeji i galerije“ Budve

Uništen inventar JU „Muzeji i galerije“ Budve | Radio Televizija Budva

"U toku održavanja Dana Širuna je na bedemima bio inventar koji je pripadao JU Muzeji i galerije Budve: stolovi, stolice i suncobrani koji su polomljeni u i bačeni u more.

Ovo nije prvi put da se preskaču kapije bedema, uništava mobilijar Ustanove i ostavlja smeće. Pored štete koja se nanosi samim bedemima ovakvi postupci dovode i do narušavanja imidža grada.

U toku ljetnje sezone na bedemima je postojalo obezbjeđenje koje ih je obilazilo tokom noći, međutim zbog finansijske situacije u kojoj se nalazi Opština Budva pa tako i naša Ustanova nismo u mogućnosti da nastavimo sa tim sistemom kao i da pribavimo nove stolove i stolice za zaposlene na bedemima", navodi se u saopštenju JU Muzeji i galerije Budve.