16-05-2016

Upis u vrtić i jaslice počinje danas

JPU „Ljubica V.Jovanović-Maše“ raspisuje konkurs za upis djece u vrtić i jaslice za školsku 2016/2017. godinu.

Upis u vrtić i jaslice počinje danas | Radio Televizija Budva

Broj raspoloživih mjesta po vaspitnim jedinicama:
1. Centralni vrtić Budva - 400
2. Novi vrtić Budva - 220
3. Petrovac - 90
4. Sveti Stefan - 120

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je od 16.05. do 31.05.2016. godine, od 08 do 12 h.

Dokumenta potrebna za upis djeteta:
1. Uredno popunjen Zahtjev za upis djeteta
2. Izvod iz matične knjige rođenih (za dijete koje se prvi put upisuje, može kopija, može stari)
3. Potvrde o zaposlenju roditelja
4. Potvrda Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a (materijalnog obezbjeđenja porodice)
5. Za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status
6. Za djecu sa smetnjama/teškoćama rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program (za dijete koje se prvi put upisuje)

Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnim tablama vaspitnih jedinica 07.06.2016. godine.

Zaključivanje-potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama između roditelja i Ustanove, vršiće se nakon objavljivanja konačne liste rezultata upisa djece na oglasnim tablama Ustanove i trajaće 10 dana od dana objavljivanja.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.