03-07-2015

Uručeni sertifikati polaznicama obuke za rad na računaru

Predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović i ministar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović uručili su danas u hotelu „Blue Star“, u Budvi, sertifikate polaznicama obuke za rad na računaru.

Uručeni sertifikati polaznicama obuke za rad na računaru | Radio Televizija Budva

Riječ je o nezaposlenim ženama sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Kancelarije u Budvi, a cilj je unaprijeđenje profesionalnih znanja i doprinos podizanju nivoa konkurentnosti nezaposlenih žena na tržištu rada.

Obuka je dio aktivnosti koje Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava na realizaciji Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Budva za 2015. i 2016. godinu.

Obuku je uspjšno završilo 19 od 20 prijavljenih polaznica.

Opširnije u prilogu: