02-08-2022

Uskoro u funkciji još dva aviona za gašenje požara

Direktorat za vanredne situacije trenutno raspolaže sa jednim vazduhoplovom za gašenje požara, ali se očekuje stavljanje u funkciju još dva aviona, kazao je predstavnik tog direktorata Ministarstva unutrašnjih poslova Vojin Vojinović.

Uskoro u funkciji još dva aviona za gašenje požara | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a za Radio Crne Gore rekli su da raspolažu sa 650 operativaca, 150 vozila za gašenje požara i većim brojem dobrovoljnih vatrogasaca.

Tokom ove sezone angažovano je dodatno u lokalnim službama zaštite i spašavanja 100 sezonaca.

U gašenju požara aktivno učestvuje i Vojska Crne Gore, kako sa ljudstvom, tako i sa helikopterima.

Vojinović je naveo da u ovom momentu nema potrebe za zakonom o zaštiti od požara, jer je ta problematika regulisana aktima o zaštiti i spašavanju i o uređenju prostora i izgradnji objekata, prenosi Portal RTCG.

Nakon izrade stručne studije, ukoliko se ukaže potreba, radiće se na donošenju zakona o vatrogastvu.

Međutim, kako je istakao Vojinović, neophodno je donošenje zakona o civilnoj zaštiti, koji će biti u skladu sa smjernicama Evropske unije.

Izvjesno je i donošenje zakona o obnovi nakon katastrofa.

"Taj zakon će urediti oblast sanacije i procjene šteta nakon katastrofa", dodao je Vojinović.

On je naveo da će obuku vatrogasaca spasilaca unaprijediti nacionalni trening centar, koji se završava u Podgorici.

"Kroz prekogranični projekat sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, a u saradnji sa Glavnim gradom koji je ustupio prostor, krenuli smo u izgradnju nacionalnog trening centra na Starom aerodromu u Podgorici", rekao je Vojinović.

Obuke vatrogasaca spasilaca organizuju i lokalne Službe zaštite i spašavanja.

Direktorat za zaštitu i spašavanja u kontinuitetu realizuje obuke, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.