16-12-2020

(VIDEO) Akademija znanja 12 godina bez upotrebne dozvole

Na jučerašnjoj sjednici SO Budva bilo je riječi i o programu rada Akademije znanja, a v.d. direktorica Iva Franeta naglasila je da se kontinuitet redovnih isplata nastavio i u 2020. godini. I dalje postoji problem sa dobijanjem upotrebne dozvole, a ako bi se ona nakon 12 godina konačno realizovala, stekli bi se uslovi da se kapaciteti iskoriste više u akademske, a manje u komercijalne svrhe.


Franeta, Foto: Printscreen

Ona je podsjetila da je 2017. Akadamija znanja preuzeta sa dugom u iznosu od 145 hiljada eura. Kako je precizirala, dugovala su se četiri lična dohotka u iznosu od 40.000 eura, naknada za odbore direktora u iznosu od 20.000 eura, a dugovanja za usluge Elektrodistribucije iznosila su 30.000 eura. Komunalnom preduzeću dugovalo se 12.000 eura, a za poreze i doprinose 47.000 eura. Dug od 30.000 eura odnosio se na usluge vodosnabdijevaja 30.000 eura, a za usluge fizičko tehničke zaštite dugovalo se 9.000 eura.

Takođe, podsjetila je i na blokadu računa, koja je u periodu od 2016. do 2017. godine trajala 201 dan.

"Nakon 2017. godine, transferima iz budžeta Opštine Budva Akademija znanje je bukvalno spašena od stečaja i već sredinom marta 2017. godine počinje redovna isplata svih naših dohodaka zaposlenih kao isplata svih dospjelih obaveza obuhvaćena reprogramima iz navedenih dugovanja", kazala je Franeta.


Akademija znanja, Foto: Arhiva, RTV Budva

Ona je navela da je smanjen je broj zaposlenih sa 16 na 11 i uvedena optimizacija kako radnih mjesta tako i svih ostalih troškova.

"Kontinuitet redovnih isplata se nastavlja 2020. godine", istakla je.

Prema njenim riječima, za vrijeme prvog talasa korona virusa u martu ove godine Akademija znanja znatno gubi na prihodima, a dolazi do smanjivanja mjesečnih obaveza za njihove stalne zakupce u iznosima od pedest odsto.

"I nakon toga uspjeli smo da opstanemo i uz ista primanja i isti broj radnih mjesta izmirimo sve dospjele obaveze kao i reprograme", rekla je v.d. direktorica Akademije znanja.

Epilog u ovoj godini, kako ističe, dobijaju sudski sporovi bivših članova odbora direktora u iznosu od 20.000 eura. Prihodi su se, napominje Franeta, uprkos pandemiji povećali, kapaciteti su popunjeni oko 95%, dok se rashodi održavaju pod kontrolom.

U ovom preduzeću, dodala je Franeta, i dalje se suočavaju sa, kako je kazala, abnormalnim troškovima održavanja koji na godišnjem nivou iznose 40.000 za električnu energiju i 25.000 za vodosnabdijevanje. Imaju problem i sa upotrebnom dozvolom, a dobijanje iste pomoglo bi da se Akademija znanja razvije više u akademske, a manje u komercijalne svrhe.

"U ovom slučaju najznačajnije ulogu ima Opština Budva odnosno Sekretarijat za investicije i mi se nadamo se da će se realizacija upotrebne dozvole konačno ostvariti nakon 12 godina rada", zaključila je ona.Đurović: Vrijeme da se Budva pozicionira kao univerzitetski centar

Odbornik SDP-a Mihailo Đurović prevashodnu djelatnost ustupanja prostora u akademske svrhe prokomentarisao je kao vrlo neprijatno iznenađenje. Prema njegovim riječima, preduzeće Akademija znanja je osnovano radi davanja podsticanja lokalne samouprave za razvoj i pozicioniranje visokoškolskog obrazovanja u Budvi.

Navodeći brojne probleme sa kojima se suočava objekat Akademije znanja, Đurović je kao najveći problem naveo sljedeće:

"Upotrebna dozvola je osnov za rad Akademije znanja, odnosno osnov da bi svaki potencijalni novi fakultet koji bi došao u Budvu mogao da dobije licencu za rad", rekao je on.Uputio je apel da se, u saradnji sa nadležnim oragnima lokalne samouprave i Sekretarijatom za investicije, sagleda realno stanje i kvantifikuju nedostaci ocjenjujući da je vrijeme da se podvuče crta. Akademija znanja, prema njeogovom mišljenju treba da dobije pravu funkciju, a neophodno je da se u Budvu privuče još neki fakultet.

"Da ova omladina ima svoje obrazovne šanse koje će biti malo šire, da se na kraju krajeva i Budva pozicionira kao treći ozbiljan univezitetski centar. Ja mislim da ovaj grad nikako ne smije da dozvoli, da Akademija znanja ima funkciju, tretman i smisao jednog običnog poslovnog prostora", zaključio je Đurović.

Vizija akademije znanja i svih onih sadržaja koji su planirani nije ispunjena, smatra Anđela Ivanović iz Crnogorske. Ona je upitala kada će ova institucija dobiti upotrebnu dozvolu, a podsjetila je i na plan da RTV Budva dobije četvrti sprat koji se do sada nije ostvario.


M.S./N.D.