29-07-2021

(VIDEO) Carević: Nevladine organizacije nisu poštovale ugovorene obaveze

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević oglasio se povodom raskida ugovora sa NVO Jaz Mrčevo polje i NVO Jaz koji je nedavno inicirala lokalna samouprava. On je naglasio da se odredbe ugovora moraju poštovati sa obje strane i kazao da u slučaju nevladinih organizacija to nije bio slučaj.


Foto: Printscreen

"Na Jazu smo uspjeli da uradimo mnogo toga - infrastrukturu, sanaciju postojećeg prečišćivača otpadnih voda. Ušli smo sa ugovorom o zakupu zemlje svih vlasnika pod okriljem dvije nevladine organizacije i svi vlasnici su njihovi članovi.
Mi smo 2019. sklopili ugovor, uredno isplatili obaveze i to je jedna strana, kada je u pitanju opština. Sa druge strane, od strane nevladine organizacije došlo je do problema i to vi dobro znate. Dugo su tamo bile prisutne i rampe i kućice za parking servis u skladu sa preuzetim obavezama iz ugovora. Dobro je poznato, i pogotovo gospodi iz NVO, da su oni dužni kad nešto zakupe da nam dozvole ulaz u posjed. Pojedini članovi tih NVO nisu dozvolili da se uđe u posjed i bila je situacija da Parking servis nije mogao da uđe u posjed za ono što je dogovoreno i što je bila obaveza NVO da obezbjedi ulazak", istakao je Carević.Prema njegovim riječima, posredi je pravni posao koji nije ispoštovan od strane nevladinih organizacija. Naglasio je da su u Opštini pokušali da riješe taj problem, da su za 2019. imali plaćenih 100,000 eura po ugovoru a nisu dobili prostor za parking servis, a bili su onemogućeni da fizički pristupe lokalitetu.

Problem su, tvrdi Carević, pokušali da riješe i 2020. godine i to u situaciji kada nije bilo turističke sezone i kada su postojale neizvjesnosti u pogledu realizacije budžeta.

"A i sve da je budžet ne znam koliki mora su poštovati preduzete obaveze, kako od strane Opštine tako i od NVO. Za 2019. imali smo plaćenih 100,000 po ugovoru a nismo dobili prostor za parking servis, nismo mogli fizički da uđemo na taj lokalitet”, kazao je prvi čovjek Budve.

Kako je istakao, navedeno znači da bi Opština morala da traži nazad jedan dio tih sredstava, iz razloga što je došlo do realizacije ugovora na lokalitetu sportskih terena i prostora na kojem se nalazi karting.

“U razgovoru sa ljudima iz NVO ja sam rekao da Opština to više ne moće da prati i da oni moraju da poštuju svoje obaveze. Svakako, u ime Opštine imamo dva preduzeća, Parking servis i Sportski centar, i da oni mogu sami sa njima da sklope ugovore bez Opštine. Jer ne možemo davati pare a ne dobijati ništa, to je novac građana o kojem moramo voditi računa. I to je jednostavna stvar. Znam da je potrebno to politički staviti u neki drugi kontekst. Mene to zaista ne dodiruje, ako je iko zainteresovan ja sam tamo mještanin, i neko ko želi i ko je formirao mjesne zajednice i pokušava da preko mz da pomognemo. Ali, svakako moramo da poštujemo novac građana. Bez obzira što se radi o mojim mještanima i o mojoj imovini, ja dok god sam na mjestu predsjednika Opštine ponašaću se domaćinski i racionalno. Najlakše je ne raditi ništa, tražiti novac i optuživati predsjednika. Ja ne padam na te priče, pogotovo ne na politikanstvo”, poručio je Carević.

NVO Jaz Mrčevo polje i NVO Jaz izdaju u zakup kompleks zemlje u zaleđu plaže Jaz. Nedavno su o raskidu ugovora obavješteni dopisom iz Opštine. Istakli su da je raskid neosnovan i zatražili sastanak sa čelnicima lokalne samouprave.


M.S.