19-07-2018

Za ilegalno izdavanje smještaja kazne do dvije hiljade eura

Nadležnost za kontrolu i kažnjavanje osoba koja nude usluge smještaja mimo zakonskih uslova od ove godine povjerena je lokalnim službama komunalne policije i inspekcijskog nadzora.

Za ilegalno izdavanje smještaja kazne do dvije hiljade eura | Radio Televizija Budva

Novi Zakon o turizmu i ugostiteljstvu usvojen je u februaru 2018. godine. Zakon definiše da "izdavaoc ili drugo lice ne smiju neposredno ili preko drugih lica koji nijesu registrovani za posredovanje u prodaji usluga smještaja nuditi i prodavati usluge smještaja, niti vrbovati putnike ili turiste izvan objekta u kojem se te usluge pružaju, osim na prostoru, pod uslovima i na način utvrđen propisom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave".

Prema riječima načelnika Komunalne inspekcije Aleksandra Mijatovića intenzivna kontrola biće nastavljena tokom narednih mjeseci, kako bi se stalo na kraj ovom obliku sive ekonomije.

"Dosta teško izlazimo na kraj sa trgovcima smještaja. Morate da budete na licu mjesta da ih slikate ili snimite sa oznakom sobe i tek tada da procesuirate ljude. Mi smo uspjeli da privedemo dva dilera, fizička lica", istakao je Mijatović.

On je naveo da je za fizička lica predviđena kazna od 200 eura, a ukoliko se radi o pravnom licu onda je kazna i do 2,000 eura.