02-03-2018

Za lažne informacije o namirnicama kazne do 20.000 EUR

Vlada Crne Gore usvojila je juče Predlog uredbe o informisanju potrošača o hrani, kojom se bliže propisuju uslovi pružanja informacija o identitetu, sastavu, svojstvima ili drugima karakteristikama hrane, zaštiti zdravlja potrošača i bezbjednoj upotrebi hrane, kao i o hranljivim svojstvima.

Za lažne informacije o namirnicama kazne do 20.000 EUR | Radio Televizija Budva

Zbog nejasnih i lažnih informacija predviđene su novčane kazne u iznosu od 500 do 20.000 eura.

"Nova uredba će doprinijeti nesmetanom funkcionisanju tržišta, slobodnom protoku i stavljanju na tržište proizvedene hrane, kao i promociji kvalitetnih proizvoda”, saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Uredbom je detaljno definisano koje se sve informacije moraju naći na hrani, način prezentovanja informacija, navođenja količine sastojaka, upozorenja, roka trajanja, uslova čuvanja, mjesta porijekla, uputstva za upotrebu.

Precizirano je da će se novčanom kaznom kazniti za prekršaj pravno lice ako na hrani ne navede informacije koje su tačne, jasne i lako razumljive i koje ne smiju biti obmanjujuće, ako obavezne informacije za upakovanu hranu nijesu lako uočljive i ne nalaze se na pakovanju ili na etiketi koja je pričvršćena za pakovanje/ambalažu.

Kazniće se i proizvođač koji stavlja na tržište hranu sa nazivom koji ne omogućava potrošaču potpuno saznanje o vrsti hrane i jasnu razliku od hrane sa kojom bi je mogli zamijeniti. Kažnjivo je i ako se naziv hrane zamijeni nazivom hrane koji je zaštićen nazivom robne marke ili izmišljenim nazivom i ako prilikom označavanja hrane proizvođač ne navede informacije o sastojcima ili proizvodima koje mogu da izazovu alergije ili intolerancije.