17-03-2023

Za sanaciju klizišta „Bukovik 2” na putu Petrovac - Podgorica opredijeljeno preko 1,5 miliona eura

Vlada je usvojila Informaciju za davanje saglasnosti na Plan javnih nabavki Uprave za saobraćaj za 2023. godinu - Izmjena broj 1 i dala saglasnost da se iz Tekuće budžetske rezerve obezbijede dodatna finansijska sredstva za realizaciju projekta sanacije klizišta „Bukovik 2” na magistralnom putu Petrovac – Podgorica.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Kako se navodi u saopštenju sa jučerašnje sjednice Vlade, vrijednost radova iznosi 1.500.400 eura sa obračunatim PDV-om.

Takođe je predviđena i sanacija klizišta „Sokolovina” na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac, u slučaju potrebe.

"Tehnička dokumentacija za sanaciju kritične tačke „Sokolovina” na regionalnom putu Đurđevića Tara – Mojkovac izrađena je 2019. godine, te je na osnovu iste, predračunska vrijednost objekta iznosila 8 miliona eura sa PDV-om. Imajući u vidu da je u periodu od završetka tehničke dokumentacije do početka sprovođenja postupka javne nabavke za izbor izvođača radova došlo do porasta cijena, izvršeno je usklađivanje sa tržišnim cijenama, te je vrijednost građevinskih radova procijenjena na 11,011 miliona eura sa PDV-om", saopšteno je iz Vlade.

M.S.