13-01-2021

Za ulicu uz potok Slatava u Buljarici oko 440 hiljada eura

Predlogom Programa uređenja prostora opština Budva za 2021. godinu, koji bi se uskoro trebao naći pred odbornicima lokalnog parlamenta. planirana su sredstva u iznosu od oko sedam miliona eura. Za područje Reževića, Petrovca i Buljarice izdvojeno je preko 700 hiljada eura, a kako je precizirano, 438 hiljada će biti uloženo u izgradnju ulice uz potok Slatava u Buljarici.


Buljarica, Foto: Waytomonte.com

Kako je naznačeno u obrazloženju, izrada tehničke dokumentacije za navedenu ulicu se trenutno nalazi u fazi revizije, a uporedo sa postupkom revizije pristupiće se rješavanju imovinsko pravnih odnosa.

"Po navedenom pitanju održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima mjesne zajednice koji su iskazali spremnost da se navedeni postupak završi u najkraćem mogućem roku potpisivanjem sporazuma o predaji i naknadi nepokretnosti između Opštine Budva i vlasnika", stoji u obrazloženju.


Foto: satellites.pro/Buljarica_map

Za izgradnju ulice u Buljarici planiran je iznos od 400.000 eura, dok je za nadzor i projektovanje predloženo 20 odnosno 15 hiljada eura. Za reviziju je predviđen iznos od tri hiljade eura.

U Reževićima, Petrovcu i Buljarici predlogom Programa uređenja prostora planirana je realizacija devet infrastrukturnih projekata, a ukupna vrijednost predloženih radova u ovom dijelu budvanske opštine iznosi 714.500 eura.


M.S.