23-01-2020

Započeto postavljanje novih i obnova starih usporivača brzine na teritoriji opštine Budva

Sekretarijat za komunalno stambene poslove je u sklopu svojih redovnih radnih aktivnosti započeo postavljanje novih i obnovu starih usporivača brzine na teritorije opštine Budva.

Započeto postavljanje novih i obnova starih usporivača brzine na teritoriji opštine Budva | Radio Televizija Budva

"Obnovljeni su usporivači brzine na Topliškom putu i Obilaznici, a novi usporivači brzine postavljani su u naseljima Lazi, Bijeli Do kao i Topliškom putu u neposrednoj blizini manastrira Podlastva" saopšteno je iz ovog sekretarijata.