02-03-2018

Zaštita djece je najpreča obaveza crnogorskog društva

Zaštita djece od svih oblika nasilja najpreča je obaveza crnogorskog društva, ocijenjeno je danas na sastanku potpredsjednika Vlade, Zorana Pažina sa predstavnicima Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva i Udruženja Roditelji.

Zaštita djece je najpreča obaveza crnogorskog društva | Radio Televizija Budva

Iz kabineta Pažina saopšteno je da je pozdravio inicijativu Udruženja i spremnost Vrhovnog suda i VDT da, u saradnji sa Vladom, doprinesu osnaživanju sposobnosti čitavog društva da prepozna i spriječi opasnosti koje prijete djeci, odnosno da počinioce tih krivičnih djela najoštrije osudi i kazni.

"Na sastanku je identifikovana potreba i konkretni modaliteti jačanja pravne zaštite djece od nasilja, kroz izmjene važećeg regulatornog okvira i unapređenje praksi nadležnih organa", kaže se u saopštenju.

Pažin je saopštio da će Ministarstvo pravde uvesti poseban registar počinilaca krivičnih djela protiv polne slobode prema maloljetnicima.

"Izmjenama odgovarajućih zakona biće obezbijeđeno da uvjerenje iz tog registra bude nužan uslov za zasnivanje radnog odnosa u svim djelatnostima u javnom, privatnom ili civilnom sektoru u kojima zaposleni ostvaruju direktan kontakt sa djecom", dodaje se u saopštenju.

U domaćem krivičnom zakonodavstvu postoji prostor za, kako su kazali, snažniju zaštitu djece od svih oblika nasilja, kroz strožije kazne za počinioce i sprječavanje zastare tih krivičnih djela.

Pažin je saopštio da je naložio detaljne analize domaćeg zakonodavstva i uporedne prakse u oblasti krivično-pravne zaštite od nasilja nad djecom.

"Nakon toga ćemo, zajedno sa predstavnicima civilnog sektora, sudske vlasti i tužilaštva pripremiti odgovarajuća zakonska rješenja koja će predvidjeti dodatne mehanizme zaštite djece od svih oblika nasilja i oštrije kazne za počinioce", rekao je Pažin.