21-12-2018

Završen međunarodni projekat "Etno lab"

Međunarodni projekat "Etno lab" – multidiciplinarno sistematsko terensko istraživanje i proučavanje muzičke i plesne tradicije i običaja Paštrovića koji je održan od 10. do 16. decembra u Petrovcu na Moru je uspješno završeno.

Završen međunarodni projekat

Ovaj projekat je drugu godinu zaredom organizovalo Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru. Projekat su podržali Opština Budva, HG Budvanska rivijera i Turistička organizacija opštine Budva, dok su pomoć pružili i JU Muzeji i galerije Budve i porodica Marine i Ilije Medin.

Projektu "Etno lab" je svojim učešćem doprinijelo više referentnih etnomuzikologa, etnokoreologa, etnologa i antropologa, kao i drugih stučnjaka i istraživača u domenu kulturne baštine, koji žive i rade u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini: dr Zlata Marjanović (Akademija umjetnosti, Banja Luka), dr Dragica Panić Kašanski (Akademija umjetnosti, Banja Luka), dr Vesna Karin (Akademija umetnosti, Novi Sad), asistentkinja doktorantkinja Martina Karin (Akademija umetnosti, Novi Sad), istraživač saradnik doktorand Miloš Rašić (Etnografski institut SANU, Beograd) i mnogi drugi.


Stručni saradnici na projektu su bili Dušan Medin, dipl. arheolog i master menadžer u kulturi, na doktorskim studijama arheologije na Fakultetu humanističkih studija Primorskog fakulteta u Kopru (Republika Slovenija), koji je takođe višegodišnji istraživac materijalne i nematerijalne kulturne bastine Paštrovica, Milica Stanić Radonjić, master komunikologije (JU Muzeji i galerije Budve), i Itana Lalović, dipl. etnolog i antropolog (JU Muzeji i galerije Budve) i savjetnica za marketing. Kordinatorka projekta je Mila Medin, izvršna direktorica Društva za kulturni razvoj „Bauo”, kojoj je pomoć u koordinaciji i organizaciji pružilo 5 volontera.

U toku ovogodišnjeg projekta, sprovedena su uspješna istraživanja, i prikupljeno je dosta vrijedne građe kroz razgovore sa dvadesetak Paštrovića.

Kao i prošle godine, očekuje se da će rezultati istraživanja afirmisati bogatu i reprezentativnu nematerijalnu kulturnu baštinu Paštrovića, kojoj i pored dosadašnjih saznanja i rezultata, tek predstoji multidisciplinarno naučno izučavanje i valorizacija.

Svakog dana projekta organizovano je više razgovora sa lokalnim stanovništvom, dok je u subotu, 15. decembra u Spomen domu “Crvena komuna” održano i predavanje na kom su učesnici predstavili projekat, dosadašnja istraživanja i perspektive razvoja projekta u budućnosti.

Jedna od ideja koja se rodila tokom istraživanja je i tretiranje savremenijih tema. Izvršna direktorica Društva za kulturni razvoj “Bauo” i koordinatorka projekta “Etno lab” Mila Medin je kazala: “Zašto da čekamo da neko dođe za 50 godina i bavi se nekim temama iz sedamdesetih i osmdesetih godina, kada sada imamo i mlađe ljude koji nam mogu govoriti o tom periodu.

To su teme i istraživanja koja želimo i treba da realizujemo u što skorijem roku.”