12-04-2016

Zdravstvo: Korupcija zbog malih plata

Oko 42 odsto građana smatra da u zdravstvenom sistemu u Crnoj Gori postoji korupcija, a da je njen glavni uzrok mala primanja zdravstvenih radnika, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i israživanje (CEMI).

Zdravstvo: Korupcija zbog malih plata | Radio Televizija Budva

Istraživanje je urađeno od 15. devembra prošle do 15. januara ove godine na uzorku od 1.090 ispitanika, u 18 crnogorskih opština.

Direktorica Odjeljenja za istraživanje javnih politika u CEMI-ju, Ana Selić je kazala da je na pitanje - u kojoj mjeri je korupcija prisutna u zdravstevnom sistemu u Crnoj Gori, čak 42,3 odsto građana odgovorilo da smatra da je prisutna ili u velikoj mjeri prisustna.

„U odnosi na istraživanje 2013. godine ovaj pokazatelj se nije značajno promijenio, kao ni odnos u kom se korupcija pojavljuje“, rekla je Selić na konferenciji za novinare.

Ona je ukazala da se, kao i 2013. godine, najveća korupcija primjećuje u odnosu pacijant - ljekar, i da 37,8 odsto ispitanika u tom odnosu prepoznaje najveći stepen korupcije, a u 27 odsto slučajeva je primjećuje u odnosu pacijent - medicinska sestra.

Selić je ukazala da su rezultati ovog istraživanja, kada su u pitanju direktna iskustva sa korupcijom, optimistični u odnosu na 2013. godinu.

„U poslednjih godinu pacijenti ili članovi njihovih porodica su nezvanično plaćali zdravstveni uslugu u samo 2,9 odsto slučajeva, a u 0,9 odsto slučajeva su je platili nekoliko puta. Što znači ukupno 3,9 odsto građana je nezvanično platilo zdravstvenu uslugu koja bi trebala da bude besplatna“, navela je Selić.

Neformalna plaćanja, kako je rekla, se kao i 2013. godine najviše vrše prema hirurzima i to u 43 odsto slučajeva. „Manje se pojavljuju kod izabranog ljekara i ginekologa“.

Prema riječima Selić, istraživanje ukazuje na veliki problem, a to je da ljekari upućuju pacijenta na privatnu zdravstvenu praksu u 31 odsto slučajeva.

„Ovo je izuzetno problematično, pogotovo ako uzmemo u obzir usvojeni Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji ljekarima dozvoljava da rade van mreže državnih zdravstvenih ustanova“, smatra Selić.

Ona je kazala da građani tri najavažnija činioca za korpuciju prepoznaju u malim platama zdravstvenih radnika, što smatra polovina građana, kao i u nepoštovanju profesionalnih dužnosti i posebnosti crnogorske kulture.

„Posebno zabrinjavajuće je što svaki treći građanin ne zna kome bi se obratio kada se suoči sa korupcijom“, ukazala je Selić.

Ona je dodala da su ključni uzroci korupcije u zdravstvu u Crnoj Gori nedostatak doljednog i nadzornog mehanizma za borbu protiv te pojave, nizak nivo zaštite prava pacijenata, nizak nivo svijesti pacijanata o njihovim pravima, konfliktni i nejasni propisi o javnim nabavkama i nedostatak jasnih procedusra kada je u pitanju nabavka i distribucija ljekova.

Metodolog istraživanja, Ivana Vujović je rekla da je veoma nizak procenat pacijenata upoznat sa svojim pravima.

„U nekim ranijim istraživanjima smo dobili podatak da polovina građana ne zna da postoji Zakon o pravima pacijenata koji je usvojen 2011. godine“, dodala je Vujović.

Ona je navela da, kada je u pitanju percepcija kvaliteta zdravstvene zaštite i odnosa ljekara i medicinskog osoblja prema pacijentima, najveći problem u dugom čekanju na određene preglede.

Prema njenim riječima, istraživanje je pokazalo da građani smatraju da su ljekari kompetentni. „Svega sedam odsto pacijenata sumnja u kompetenciju i obučenost svojih ljekara u Crnoj Gori“, precizirala je Vujović.

Ona je navela da najveći problem građanima predstavljau duge liste čekanja, što se prepoznaje kao jedan od rizika za nastanak korupcije u zdravstvu.

„Oko 35 odsto ispitanika na pregled je čekalo manje od nedjelju, a 10,6 odsto je čekalo duže od tri mjeseca. Ovdje nije došlo do poboljšanja u odnosu na 2013. godinu, već do određenog porasta u čekanju“, kazala je Vujović.

CEMI će, kako je najavljeno, od sledeće sedmice angažovati pravni tim koji će pomoći pacijantima koji imaju problem sa zdravstvenim sistemom.