18-07-2022

Zenović: Pred Crnom Gorom je zadatak da prevaziđe podjele koje se vještački izazivaju

Pred Crnom Gorom je zadatak da prevaziđe podjele koje se vještački izazivaju i koje ne doprinose napretku društva, smatra politikolog dr Predrag Zenović. On je za Polis kazao da su sve promjene koje su nastale od 30. avgusta 2020. godine do danas, a riječ je o pobjedi tadašnje opozicije na izborima, formiranje prvo ekspertske, a zatim manjinske vlade, imale emancipatorski karakter za Crnu Goru.Kako je naglasio, prošlonedjeljna dešavanja u Nikšiću, kada su se sukobile dvije grupe građana na dan obilježavanja Dana državnosti i Trinaestojulskog ustanka, pokazuju polarizaciju koju treba prevazići.

"Mislim da je to vrlo problematično i apel široj građanskoj javnosti je da ima više tolerancije i razumijevanja da su ti vidovi sukobljavanja na ulici neprihvatljivi. Oni prevazilaze uski društveni okvir i predstavljaju opštu društvenu opasnost. Mislim da treba da stvaramo tu svijest i zaista je poražavajuće kada vidimo te scene za vrijeme praznika koji predstavljaju veličanstvene momente crnogorske istorije", ocijenio je Zenović.

On navodi da takva dešavanja i odnosi u društvu neće ubrzati proeces EU integracija, za koje postoji konsenzus unutar zajednice.

"Ja mislim da često i ti konflikti dolaze iz određenih političkih centara koji imaju veoma jasne agende i koji kroz taj vid polarizacije pokušavaju sebi da pridobiju neke političke poene. Sveukupno to stvara jednu tenziju koja može biti problematična i za proces evopskih inegracija", smatra Zenović.

Kazao je da je izglasavanje nacrta Temeljnog ugovora i njegovo kasnije potpisivanje nešto na šta se dugo čekalo, ali da to ne bi trebalo da bude presudno pitanje za društvo.

"Izglasavanje je na neki način pokazalo koliko ta divergentna manjinska vlada može biti problematična i koliko je pitanje da li će moći da se tako daleki ideološki polovi pomire. Međutim, ukoliko uspije da nađe način da o ovoj temi govori, da nađe konsenzus, to će biti po mom sudu način da ova Vlada sebi produži politički život."

Zenović objašnjava zašto su sva turbulenta dešavanja od 30. avgusta 2020. do danas imala emancipatorski efekat za građane.

"Mislim da su to koraci koji su imali svoju emancipatorsku ulogu, ali koji su na neki način uveli opet društvo i građane u jedan vid nestabilnosti, budući da građani sad Vladu vide kao jednu stvar koja je toliko oročena da nema gotovo nikakav legitimitet. Mislim da je važno da Vlada pokaže da ima legitimitet da rješava krupna pitanja. Ukoliko ne dođe do dogovora unutar parlamenta i Vlade, izbori su uvijek najbolje rješenje", zaključuje Zenović.


M.S.