19-10-2020

Prijava korisnika za Program stručnog osposobljavanja počinje danas

Nakon završetka prijava poslodavaca za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem, prijavljivanje korisnika za učešće u 9. ciklusu Programa počinje danas.


Ilustracija, Foto: Unsplash

Prema podacimsa Ministarstva prosvjete, poslodavci su oglasili preko 12.500 mjesta, od čega je preko 60% iz privatnog sektora, a prijave se još uvijek obrađuju.

Prijavljivanje budućih korisnika Programa, elektonskim putem, preko portala www.euprava.me trajaće do 19. novembra.

"Podsjećamo da pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje", precizirali su iz ovog resora.

Oni napominju da stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i da se priznaje kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci, ali i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

"Cilj Programa je da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se suočava čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike", pojašnjavaju iz Ministarstva.

Prema analizi koju su sproveli u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50% korisnika Programa je nastavilo radni angažman, što, kako su ocijenili, nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi.

Informacija o procedurama prijavljivanja se nalazi na stranicama E-uprave, Uprave za kadrove, Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva prosvjete.