19-12-2019

Apel građanima da čuvaju opremu na otvorenim vježbalištima

Sekreterijat za komunalno stambene poslove izvršio je zamjenu oštećenih dijelova opreme za vježbanje za lica sa invaliditetom na otvorenoj teretani kod gradskog bazena na Slovenskoj plaži.Takođe, iz Sekretarijata upućuju apel građanima Budve, kao i svim korisnicima otvorenih vježbališta, da vode računa i čuvaju postavljeni mobilijar za vježbanje kako bi koristio namjeni.