06-02-2023

Budva: Regionalna konferencija “Borba protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata“

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa projektom „Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu IPA 2019“ (CSC WB IPA 2019) koji implementira GIZ (The Deutsche Gesellschaft für.Internationale Zusammenarbeit GmbH) zajedno sa CILC-om i Ministarstvom unutrašnjih poslova Italije, organizuje dvodnevnu regionalnu konferenciju “Borba protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata“ koja počinje danas u hotelu Avala, u Budvi.Dvodnevna konferencija se bazira na fokusiranoj raspravi i razmjeni
informacija između ključnih aktera uključenih u odgovor na borbu protiv
trgovine ljudima i krijumčarenja migrantima, koji predstavljaju
međunarodne, EU i regionalne nivoe (tj. UN, EU institucije/agencije,
regionalni mehanizmi) i partnere Zapadnog Balkana. Cilj je pružiti
platformu za uzajamnu razmjenu posmatranih trendova i modaliteta, kao i razmjenu najboljih praksi i iskustava, čime se olakšavaju udruženi pristupi zajedničkim izazovima koje nameće digitalno

Na konferenciji će govoriti:

- Dragan Klikovac, pomoćnik direktora policije, Uprava granične policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore,

- Laura Lungarotti, Sub-regionalna koordinatorica IOM-a za Zapadni Balkan i šefica misije IOM-a u BiH,

- Oliver Janser, projektni menadžer, Borba protiv teškog kriminala na Zapadnom Balkanu IPA 2019 (online)

- Henrik Kiil, šef odjela, Udarna grupa za migracije, Ministarstvo vanjskih poslova kraljevine Danske (online).


Registracija učesnika počinje u
8:30, dok će uvodna izlaganja početi u 9h.