26-01-2021

Četvrti paket mjera: Pomoć po 50 i 100 eura, subvencije za plate, turistički vaučeri...

Agencija za zaštitu konkurencije (AZK) ocijenila je da je četvrti paket mjera pomoći koji su resori Vlade pripremili uskađen sa privremenim okvirom za mjere državne pomoći u svrhu podrške ekonomiji u pandemiji koronavirusa.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Ovaj paket, piše u rješenju AZK, vrijedan je 163 miliona eura, bez kalkulacije koliko će se potrošiti za novo zapošljavanje koje će biti rashod za državni budžet.

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović potvrdio je juče, na sastanku sa privrednicima, da će paket biti na sjednici Vlade u četvrtak. Najavljeno je da će kreditna podrška preko državnog IRF-a biti posebno urađena u narednih mjesec, što će biti dodatna pomoć.

Za najranjivije 7 miliona - ko sve dobija po 50 i 100 eura

U paketu, koji je ocjenjivala AZK, planirana je pomoć ranjivim kategorijama stanovništva u vrijednosti od sedam miliona eura (koju AZK ne ocjenjuje kao državnu pomoć). Ona uključuje jednokratnu pomoć od po 100 eura onima koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje bili 31. decembra prošle godine, a nemaju pravo na naknadu, kao i dopunu naknade za one koji je primaju do iznosa od 100 eura. Za korisnike materijalnog obezbjeđenja predviđaju jednokratnu naknadu od po 50 eura po porodici sa jednim ili dva člana i 100 eura po porodici sa tri ili više članova. Za sve penzionere koji primaju penzije u Crnoj Gori, a čija je vrijednost manja od iznosa minimalne zarade (222 eura), opredjeljuje se jednokratno 50 eura, koliko će dobiti i korisnici prava na lične invalidnine.

Subvencije 22 miliona, odlaganje obaveza...

Privredi je za subvencije zarada namijenjeno 22 miliona eura, odložiće se i reprogram plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 120 miliona. Mjera podrške omogućava odlaganje plaćanja duga za poreze i doprinose po osnovu dohotka za fizička lica koji je nastao od 1. 7. 2020. do 31.12. 2020. za sva privredna društva, koja su do 30. 6.2020. redovno izmirivali obaveze po ovom osnovu. Period reprograma duga je 24 mjeseca.

Povoljnosti za novo zapošljavanje

U paketu, koji treba Vlada da usvoji, je podrška novom zapošljavanju, čiji će fiskalni uticaj zavisiti od broja zaposlenih.

Mjera je koncipirana tako da se poslodavac koji zasnuje radni odnos do 31.12. 2021. na neodređeno vrijeme sa osobom koja je na Zavodu za zapošljavanje duže od tri mjeseca, oslobađa obaveza plaćanja poreza na dohodak i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zaradu isplaćenu za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Poslodavac će biti oslobađen obaveze plaćanja ovih poreza i doprinosa maksimalno do iznosa prosječne bruto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini na sljedeći način - 90 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2021. godini, 60 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2022. i 30 odsto poreza i doprinosa za zarade isplaćene u 2023.

Pola miliona za e-fiskalizaciju

Opredijeljeno je pola miliona eura za elektronsku fiskalizaciju i to jednokratno po 100 eura poreskim obveznicima koji privrednu djelatnost obavljaju u nekoj od ugroženih djelatnosti i onima koji su izmirili sve poreze i doprinose na dohodak koji su dospjeli za plaćanje na 30. 9. 2020. godine ili redovno izmiruju reprogramirane obaveze.

PDV i niža cijena zakupa

Mjera je i povećanje limita ostvarenog prometa sa 18.000 eura na 30.000 eura kao uslova za obaveznu PDV registraciju, što će državni budžet koštati 12,5 miliona eura, smanjenje cijene zakupa prostora u državnom vlasništvu i odlaganje obaveze po istom osnovu, što je manje pola miliona u državnoj kasi.

Turizam i poljoprivreda

Pomoć turizmu i ugostiteljstvu uključuje umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra, što je 3,5 miliona eura manje prihoda državi, 150.000 eura pomoći za subvencije za turoperatere, podršku kupovini domaćih proizvoda...

Privreda će dobiti olakšiću kroz skraćenje roka povraćaja PDV-a sa 60 na 30 dana u slučaju kada je iznos obaveze (izlazni porez) u poreskom periodu manji od iznosa ulaznog PDV, koji poreski obveznik može odbiti u istom poreskom periodu, za iznos povraćaja PDV-a do 50.000 eura.

Podrška privredi i ribarstvu, između ostalog, uključuje povlačenje i skladištenje viškova poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture, te pomoć u distribuciji proizvoda od privrednih subjekata koji posjeduju adekvatne uslove za te namjene, ustupanje viškova proizvoda javnim ustanovama (bolnice, centri socijalnog stanovanja...), Crvenom krstu i drugima, uz nadoknadu proizvođačima od 100 odsto tržišne vrijednosti tih proizvoda...Ova podrška privredi i ribarstvu vrijedna je 1,7 miliona eura. Slično je bilo predviđeno prethodnim paketima.

Naknadnu pomoć će posebno ocjenjivati

AZK je objasnila da je ocijenila mjere podrške privredi i građanima koje će se dodjeljivati do kraja juna ove godine, dok će naknadno ocjenjivati pomoć koja bude dodijeljena nakon tog datuma.

Maksimalna pomoć jednom korisniku po privremenom okviru može biti do 800.000 eura, a svi davaoci je moraju uvrstiti u kovid registar i poslati izvještaj AZK.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja 22. janaura dostavilo je urednu i potpunu dokumentaciju”, objavila je AZK koja je zbog složenosti prijave za potrebe odlučivanja angažovala nezavisnog stručnjaka sa odgovarajućim kvalifikacijama. Nije navedeno o kome se radi.

Nove, unaprijeđene i stare mjere

U dokumentaciji, koju je ocjenjivala AZK, navodi se da su nove mjere izdašnija podrška novom zapošljavanju, jednokratna pomoć privredi za e-fiskalizaciju i povećanje limita za obaveznu PDV registraciju, turistički vaučeri...

Unaprijeđene mjere su: podrška ranjivom dijelu stanovništva (proširena grupa i veći iznos), pomoć kroz subvencije zarada (povećani intezitet podrške), odlaganje i reprogram poreza i doprinosa (duži vremenski period), smanjenje cijene zakupa prostora u državnom vlasništvu i smanjenje troškova, skraćene roka povraćaja PDV-a, umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra. Predviđen je i nastavak realizacije mjera: subvencionisanje tur-operatora, program intervencije za poljoprivredu i ribarstvo, podrška kupovini domaćih proizvoda...

Turistički vaučeri do 200 eura za zaposlene u prosvjeti i zdravstvu

U okviru četvrtog paketa mjera predviđeno je da se svim zdravstvenim i prosvjetnim radnicima dodijele turistički vaučeri u vrijednosti do 200 eura koje, posredstvom domaćih turističkih agencija, mogu koristiti do 1. juna 2021. Vaučeri su validni samo za registrovani privatni smještaj. Korišćenje je jednokratno. Vlasniku privatnog smještaja biće uplaćen novac po osnovu turističkog vaučera 10 dana nakon realizacije.

Ova mjera koštaće 5,5 miliona eura.


(Vijesti)