02-07-2021

CG za Ukrajince i ljetnja i zimska destinacija

Pravi trenutak za unapređenje saradnje u oblasti turizma između Crne Gore i Ukrajine, ocijenjeno je tokom sastanka direktorice NTO Ane Tripković Marković i otpravnice poslova u ambasadi Ukrajine u Podgorici Natalije Fijalka.

CG za Ukrajince i ljetnja i zimska destinacija | Radio Televizija Budva

Vrijeme je za bolju saradnju: Sa sastanka (Foto: NTO)

Tema sastanka bila je unapređenje saradnje u oblasti turizma između Crne Gore i Ukrajine.

Tripković Marković je istakla da se Crna Gora u prethodnom periodu u značajnoj mjeri okrenula tržištu Ukrajine sa kojeg se bilježi sve veći broj dolazaka turista.

"Ukrajina predstavlja važno emitivno tržište za Crnu Goru i u tom smislu Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u kontinuitetu realizuje promotivne aktivnosti na ovom tržištu. U prethodnom periodu učestvovali smo na međunarodnom sajmu turizma Uitt koji se održao u Kijevu, a bili smo domaćini i brojnim televizijskim ekipama koje su imale priliku da se upoznaju sa turističkom ponudom naše zemlje i da svoje utiske prenesu građanima Ukrajine“, kazala je Tripković Marković.

Osvrnula se i na odličnu avio povezanost Ukrajine i Crne Gore, imajući u vidu da je nekoliko ukrajinskih avio kompanija uvelo direktne linije ka Crnoj Gori.

Fijalka je istakla da je izuzetno zadovoljna dosadašnjom saradnjom sa Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore, te da joj je veoma drago što Ukrajinci Crnu Goru prepoznaju ne samo kao ljetnju već i zimsku destinaciju, o čemu najbolje govori interesovanje turista i popunjenost letova tokom zimskih mjeseci.

Na sastanku je bilo riječi i o mogućnostima buduće saradnje u dijelu razvoja novih digitalnih aplikacija koje bi obuhvatale turističke sadržaje na ukrajinskom jeziku.

Sagovornice su se saglasile da svakako postoji prostor za unapređenje saradnje kroz receptivni i emitivni turizam, sa fokusom na posjetu religijskim mjestima, čime bi se dugoročno održale uspostavljene avio linije između dviju država.