24-07-2020

Damjanović: Olakšice za inovativne djelatnosti

Novi podsticajni zakonodavni okvir za inovacije i tehnološki razvoj, čije predloge je usvojila Vlada, otvara nove mogućnosti. Širok spektar olakšica i podsticaja za razvoj inovativne privrede i startap kompanija, nudi iste uslove za domaće i strane kompanije, a samim tim postaje i atraktivna destinacija za tehnološko preduzetništvo i testiranje novih tehnologija, saopštila je juče ministarka nauke Sanja Damjanović.

Damjanović: Olakšice za inovativne djelatnosti | Radio Televizija Budva

Ministarka je posebno ukazala na mjere trećeg paketa koje se odnose na jačanje IT privrede, a koje podrazumijevaju finansijski paket od 30 miliona eura za period 2020-2024 i to u direktnom partnerstvu Vlade i domaćeg privrednog sektora uz učešće stranih direktnih investicija.

Mjere su sljedeće:

Uspostavljanje Crnogorskog strateškog IT klastera – 300.000 eura,
Uspostavljanje Centra za podršku elektronskoj trgovini (eCommerce) – 150.000 eura

Uvođenje globalnih onlajn sistema plaćanja u Crnoj Gori

Uspostavljanje Inovacionog centra sa tehnologijama virtuelne i proširene stvarnosti 25,5 miliona eura

Inovacije u javnom sektoru – 339.000 eura i
Kontinuirana podrška inovativnim startapovima – 500.000 eura.

“Mjere imaju za cilj da IT sektor postane nova jaka privredna grana, sa visokim izvoznim potencijalom, IT privreda i digitalizacija postanu katalizatori razvoja inovativne privrede koja će osnažiti naše tradicionalno jake privredne grane (energetiku, turizam i poljoprivredu) i koja će biti u funkciji digitalne transformacije Crne Gore”, zaključila je Damjanović.