05-08-2022

Grad teatar: Sjutra predstavljanje knjige “Pozoriste kao kapital” autora Janka Ljumovića

Ovogodišnji književni program festivala „Grad teatar“ nastavlja se sjutra od 21 sat gostovanjem prof. mr Janka Ljumovića koji će predstaviti svoju knjigu eseja “Pozoriste kao kapital”.


Foto: Pres-služba “Grad teatra”

Ova knjiga u izdanju Matice crnogorske predstavlja dio slike savremenog crnogorskog pozorišta. Eseji su objavljivani u crnogorskim časopisima Gest, Matica, Lingua Montenegrina, zatim u makedonskom časopisu Ars Academica, kao i zbornicima radova sa konferenecija održanih na Cetinju, u Beogradu, Grazu i Mariboru. Odabrane teme radova bile su građa za istraživanje unutar polja savremenih izvedbenih studija, pozorišne produkcije, repertoarske politike, menadžmenta festivala, sociologije pozorišta i studija kulture.

U uvodnom dijelu knjige Ljumović je zabelježio: ”Dio predstava o kojima govorimo, još su na reperoaru crnogorskih pozorišta, pa čitalac može lako provjeriti glavne elemente analize ili odabrane teorijske ili umjetničke pristupe u njihovom sagledavanju. Drugi dio koji već pripada pozorišnoj istoriji, obavezuje na pisanje o pozorištu koje u savremenosti ima manjak istraživačkih i izdavačkih produkcija. Misao o vlastitoj praksi jeste odgovornost pozorišnog sistema. Odgovornost svih aktera koji ga čine, umjetnika, autora, istraživača, teatrologa i pozorišnih kritičara. Na taj način se stvara arhiv knjiga o pozorištu, a knjige jesu kapital kulture jedne zajednice. Zanimljive su veze koje u pisanju o pozorištu gradimo, baš kao i razlozi da se iznova vraćamo temama koje su proživljene, ili ćemo zahvaljujući njima sa novim čitanjima graditi drugačije kritičke poglede na dramu i pozorište.”


Foto: Pres-služba “Grad teatra”

Janko Ljumović je vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti Univerzitetu Crne Gore na Cetinju. Rukovodilac je studijskog programa Drama i pozorište. Diplomirao je i magistrirao pozorišnu i radio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Učesnik je brojnih nacionalnih i međunarodnih konferencija, producent i urednik niza projekata iz oblasti scenskih umjetnosti, medija, menadžmenta u kulturi i kulturne politike. Od 2008. do 2015. godine bio je direktor Crnogorskog narodnog pozorišta, i ministar kulture u Vladi Crne Gore od 2016. do 2017. godine. Autor je knjiga: Kultura page, Produkcija značenja, Svijet umjetničkih profesija – drama i pozorište i Pozorište kao kapital. Urednik i kourednik publikacija: Start-up Creative Podgorica, Platforma za novo djelovanje kulture, Crnogorsko narodno pozorište1953-2013, Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia, Crnogorske studije kulture i identiteta, Multikulturalizam i savremene umjetničke prakse, Politika i pozorište - sjećanje na stvarnosti i Kultura sjećanja - politike i prakse.

Moderator večeri je doc. dr Hazim Begagić, teatrolog i producent i direktor Narodnog pozorišta Zenica.