09-08-2020

Građanska Akcija: Naplatili nelegalno 44 miliona za komunalije

Građanska Akcija u saopštenju poziva DF, Demokrate, SNP i ostale političke subjekte da im se pridruže i da zajedno stanu u odbranu vladavine prava, prostora, grada i održivog razvoja za najveći broja građana Budve.Saopštenje prenosimo integralno.

"Poštovani građani i građanke Budve i sami vidite kako se iz dana u dan uništava grad, prekomjernom izgradnjom. Odgovor na pitanje da li će Budva biti totalno uništen grad, za nekoliko godina, ili će se prestati sa daljim uništavanjem grada, direktno će zavisiti od stava političkh subjekata u vezi izdavanja urbanističko tehničkih uslova, na osnovu isteklih, nevažećih planova.

Oni politički subjekti koji budu zauzeli čvrst i jasan stav, da se nakon 30.08.2020., prestaje sa uništavanjem grada, odnosno prestaje sa dosadašnjom praksom falsifikovanja ralevićevih katastrofalnih planova, direktno će pomoći očuvanju grada, prostora i održivog razvoja.

Takva odluka se ne očekuje od DPS-a jer se oni još nisu javno ogradili od nedjela OKG i oni će sigurno nastaviti sa falsifikovanjem planova, odnosno sa uništavanjem Budve, jer to tako želi OKG.

Odluku da se prestanu sa falsifikovanjem planova, građani očekuju prvenstveno od DF, Demokrata, SNP-a i ostalih političkih subjekata.

U protekle četri godine DPS, DF, Demokrate, SNP i ostali politički subjekti, iako ljuti politički protivnici, u jednom su bili složni, bili su složni da iz njima znanih razloga, istekle planove OKG treba koristiti kao da nisu istekli.

Koalicija koja je 2016 godine dobila većinsko poverenje, da vrši vlast u Budvi, potpisala je ugovore o naplati komunalija, falsifikovanjem nevažećih planova, u vrijednosti od cca 44 miliona eura i to: 2017 god. 15 mil., 2018. 11.5 mil., 2019, 15.5 mil. i do juna 2020. 2.5 miliona eura. Od ovih sredstava, naplaćenih za izgradnju po isteklim nevažećim planovima, plaćeni su dugovi OKG u iznosu od 37 miliona eura, kako se javno iznosi podatak.

Zaključak je da je vlast DF, Demokrata i ostalih, falsifikovanjem planova, uništavala grad, da bi ostvarila planove OKG, i platila svaki pristigli račun OKG.

Napominjemo da je u ranijem Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, koji je prestao da važi u 10 mjesecu 2017. godine, postojala mogućnost, u skladu sa čl.162 c, da lokalna samouprava može izrađivati planove, koji su istekli, takva mogućnost je predviđena i novim zakonom, na osnovu čl.219.

Ovo dodatno unosi sumnju, zašto su se DF, Demokrate i ostali, odlučili na falsifikovanje kastrofalnih ralevićevih planova kada su mogli, u skraćenom postupku, da usvajaju nova lokalna planska dokumenta.

Jasno je da je tu mogućnost imala i Demokratska partija socijalista, u periodu od 2014 do 2016. godine, ali oni su od toga odustali jer jednostavno nisu mogli naći novog Ralevića da napravi ovakvo nehumane, razarajuće, katastrofalne planove.

Građanskoj Akciji je jasno, da se sa falsifikovanjem ralevićevih isteklih planova mora hitno prestati, pozivamo DF, Demokrate, SNP i ostale političke subjekte da nam se pridruže i da zajedno stanemo u odbranu vladavine prava, prostora, grada i održivog razvoja za najveći broja građana Budve".