20-12-2017

Javni apel - odlaganje komunalnog otpada

Opština Budva i D.O.O. „Komunalno“ Budva apeluju na sva fizička i pravna lica sa teritorije opštine Budva da zarad, prije svega, zdravije i čistije sredine imaju odgovorniji odnos prema svom gradu i da komunalni otpad odlažu u za to predviđene posude za komunalni otpad.

Javni apel - odlaganje komunalnog otpada | Radio Televizija Budva

Oni apeluju na nesavjesne građane i privredna društva da komunalni otpad ne odlažu kraj kontejnera ili ih čak bacaju na njih i da se takvim nesavjesnim ponašanjem stvaraju bespotrebno mini-deponije u urbanim djelovima grada i pritom nanose veliku materijalnu štetu komunalnom preduzeću.

Kada u kontejnerima završe komadi betona, cigle, okov nameštaja i drugi čvrsti materijali, koje radnici ne primjete od drugog komunalnog otpada, oštećuje se hidraulika na kamionima i dolazi do ozbiljnih kvarova. Šteta je pritom dvostruka, jer su vozila d.o.o. „Komunalno“ u kvaru i ne mogu da prazne kontejnere, dok se za njihove neophodne popravke izdvajaju ne mala finansijska sredstva.

Takođe obavještavamo građanje Budve i naše drage goste da će Komunalna inspekcija i Komunalna policija, u predstojećem periodu sprovediti rigorozne kontrole odlaganja krupnog otpada širom Budve i da će radnici RJ „Čistoće“ sarađivati na terenu sa inspektorima u otkrivanju, ali i kažnjavanju neodgovornih lica, koja kabasti otpad nepropisno odlažu.

Ovom prilikom pozivamo sve one koji imaju potrebu da iznose nameštaj, električni, i elektronski otpad, da pozovu d.o.o. Komunalno Budva, RJ Čistoća, i da rezervišu kontejner za krupni otpad odnosno „grajfer“. - apeluju iz Opštine i budvanskog Komunalnog preduzeća.