30-01-2020

Javni poziv NVO za učešće u radu SO Budva

Skupština opštine Budva uputila je Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu zainteresovanosti za učešće u radu SO Budva.

Javni poziv NVO za učešće u radu SO Budva | Radio Televizija Budva

Kako bi rad lokalnog parlamenta bio što transparentniji, a predstavnicima nevladinog sektora bilo omogućeno aktivno učestvovanje, Skupština opštine Budva je raspisala javni poziv.Rok za dostavljanje prijava za Javni poziv je 15 dana od objavljivanja istog.

Prijave zainteresovanosti za učešće u radu SO Budva podnose se Službi Skupštine opštine Budva na adresu Trg Sunca br.3.