19-08-2020

MORT: Objavljen poziv za subvencionisanje kamate kredita za turizam i ugostiteljstvo

U okviru trećeg paketa socio-ekonomskih mjera koji je Vlada Crne Gore usvojila 23. jula u cilju pomoći turističkoj privredi kreirane su kratkoročne i dugoročne mjere – Podrška sektoru turizma.

MORT: Objavljen poziv za subvencionisanje kamate kredita za turizam i ugostiteljstvo | Radio Televizija Budva

“U okviru implementacije kratkoročnih mjera, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grejs perioda datog prilikom reprograma postojećih namjenskih kredita za turizam i ugostiteljstvo, kojima će zainteresovanim pravnim i fizičkim licima i preduzetnicima omogućiti da ostvare pravo na subvencionisanje kamate tokom grejs perioda u trajanju do 24 mjeseca za postojeće kredite kod poslovnih banaka ili IRF-a”, saopštili su iz ovog resora.

Sredstva za ovu namjenu za period primjene 2020-2022 god. su opredijeljena u iznosu od 24 miliona eura. Javni poziv je otvoren do 31.12.2020. godine.


Izvor: Bankar