16-05-2019

Neki ljudi stvarno osjete kišu, a neki samo pokisnu VIDEO

Da kiša ne mora uvijek da bude razlog za neraspoloženje i opravdanje za dosadu, svjedoči prizor dječaka u bari snimljen u našem gradu prije nekoliko dana, a potkrepljuje čuvenu rečenicu da neki ljudi stvarno osjete kišu dok drugi samo pokisnu.