17-02-2016

Neki proizvođači uporni: Vinobran ponovo u mesu

U okviru kontrole aditiva u prošloj godini, veterinarski inspektori su podnijeli dvije krivične prijave i naložili uništenje 147 tona nebezbjednog mesa, saopšteno je „Danu“ iz Uprave za inspekcijske poslove.

Neki proizvođači uporni: Vinobran ponovo u mesu | Radio Televizija Budva

Analize mesa i mesnih proizvoda koje su u 2015. godini vršene po nalozima Veterinarske inspekcije pokazale su da pojedini proizvođači tih proizvoda i dalje stavljaju nedozvoljeni aditiv vinobran, čije miješanje sa mesom je strogo zabranjeno, a osim ćevapa, pljeskavica i roštiljkobasica, taj konzervans je korišćen i u las kareu.

Zbog korišćenja nedozvoljenih aditiva, u prošloj godini su podnijete dvije krivične prijave, a iz tog razloga i zbog proizvodnje mesnih prerađevina u prodajnom dijelu, inspektori su podnijeli više zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka.

Kako je „Danu“ saopšteno iz Veterinarske inspekcije, kojom rukovodi Mirjana Drašković, rezultati analiza govore da se stanje na terenu bitno popravilo.

"U Baru i Ulcinju kontrolisano je 20 objekata i uzeto 36 uzoraka svježeg i mesa za oblikovanje (ćevapi, roštiljska kobasica, mljeveno meso, itd). Prisustvo vinobrana utvrđeno je u dva uzorka-jedan je uzet iz proizvoda mesare DOO „Ljutica” Bar. Protiv ove firme podnesena je krivična prijava i donijeto rješenje o zabrani rada. Odgovorno lice iz DOO „Ljutica“ nije zahtijevalo drugu analizu. Drugi uzorak uzet je iz las karea u objektu Roda SM Bar, koji posluje u sastavu Merkator CG. U ovom uzorku utvrđeno je prisustvo vinobrana. Na zahtjev odgovornog lica Merkatora CG tražena je druga analiza i uzorak je poslat u Srbiju. Inspektor je donio rješenje o zabrani rada sektora mesa i prerade i podnio krivičnu prijavu. Superanaliza je potvrdila prisustvo vinobrana", naglasili su u inspekciji.

Napominju da je Veterinarska inspekcija 22. januara 2015. izvršila kontrolu osam maloprodajnih objekata na području opštine Bijelo Polje i uzela 39 uzoraka svježeg mesa i mesa za oblikovanje (ćevapi, roštiljska kobasica, mljeveno meso, itd).

"Na uzetim uzorcima nijesu se radile samo analize na vinobran, već i na druge supstance koje se ne smiju koristiti u mesu i mesnim prerađevinama (sadržaj proteina, identifikacija boja, sadržaj glutaminata, sadržaj ukupnih fosfata, itd). Rezultati analiza na vinobran govore da je stanje na terenu dobro, što znači da nije utvrđeno prisustvo vinobrana i da su i ostali parametri koji su analizirani bili uredni. Međutim, u Bijelom Polju su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na preradu mesa (proizvodnju ćevapa, pljeskavica i roštilj kobasica ) u objektima koji za to nijesu obezbijedili minimum propisanih higijenskih zahtjeva, zbog čega je rješenjima zabranjena prerada u četiri objekta i to Franca market 16 (koja posluje u sastavu DOO Franca marketi), mesara Burko (koja posluje u sastavu MN Burko), mesara Milaneze (koja posluje u sastavu DOO Milaneze) i mesara Denko (koja posluje u sastavu DOO Denko). Zbog proizvodnje prerađevina u prodajnom dijelu ovih objekata protiv sva četiri subjekta podnijeti su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka", kazali su u Veterinarskoj inspekciji.

Dodaju da su 26. i 27. januara 2015. godine kontrolisane četiri prodavnice na Cetinju i uzeto osam uzoraka (ćevapi, svježe juneće, svinjsko, teleće i jagnjeće meso) i svi nalazi su bili uredni, a jedina nepravilnost je utvrđena kod maloprodajnog objekta „Marteks 1“ (koji posluje u sklopu DOO Marteks), kome je zabranjena prerada mesa zbog neobezbjeđivanja minimuma propisanih higijenskih zahtjeva.

U inspekciji objašnjavaju da su kontrole 28. i 29. januara nastavljene u Kotoru, Budvi i Tivtu.